งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E- Book มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนคร เหนือ นางสาววราภรณ์ ไชยพร รหัส 53-2058-221-5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E- Book มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนคร เหนือ นางสาววราภรณ์ ไชยพร รหัส 53-2058-221-5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E- Book มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนคร เหนือ นางสาววราภรณ์ ไชยพร รหัส 53-2058-221-5

2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book E-Book (electronic + Book=E- Book) ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่ง ของการปฏิวัติ นวัตกรรมที่เร็วมาก บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทุก วันนี้

3 คุณลักษณะพิเศษ  แสดงผลด้วย ภาพ ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น ซึ่งสามารถ เปิดอ่านเหมือนหนังสือทั่วไป และ พกพาหนังสือจำนวนมากติดตัวไปได้ ทุกที่ ทุกเวลา สามารถ Download มา ไว้ใน Palm Pilot เปิดออกมาอ่านตาม ต้องการ และยังสามารถเชื่อมโยงกับ ข้อความต่างๆภายในตัวหนังสือหรือ ภายนอก เว็บไซต์อื่นๆ จาก อินเตอร์เน็ต  ข้อมูล สารสนเทศ บทความต่างๆใน ลักษณะข่าวสาร หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์

4 ประเภทหนังสือ EBook  ประเภทตำรา (Textbook)  ประเภทเสียง (Taikingebook)  ประเภทอัลบั้มภาพหรือภาพนิ่ง (Static Picture eBook)  ประเภทมัลติมีเดีย (Multimedia eBook)  ประเภทสื่อหลากหลาย (Hypermedia eBook)  ประเภทอัจฉริยะ (Intelligent eBook)  ประเภทสื่อทางไกล (Telemedia eBook)  ประเภทไซเบอร์สเปซ (Cyberspace eBook)

5 การออกแบบหน้าจอ  การออกแบบหน้าจอภาพจะมีความ เรียบง่ายหรือซับซ้อนมากน้อยเพียงใด นั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายด้าน เช่น เนื้อเรื่อง สื่อประกอบเนื้อเรื่อง ( ภาพ กราฟิก วีดิทัศน์ เสียง ฯลฯ ) วิธีการนำเสนอเนื้อเรื่อง องค์ประกอบ เหล่านี้จะมีความสัมพันธ์กับการ ออกแบบควบคุมหน้าจอเป็นอย่างมาก

6 ลักษณะไฟล์ eBook  HTML  PDF  PML  XML  Multimedia

7 เตรียมความพร้อมก่อน สร้าง E-book  ข้อมูลที่สามารถใส่ลงในโปรแกรม ได้นั้น มี รูปแบบที่หลากหลายทั้งข้อความ, ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว, ไฟล์วิดีโอ และไฟล์เสียง ดังนั้นควรจัดเตรียมข้อมูล ตกแต่งรูปภาพ และอื่นๆให้เสร็จเรียบร้อยก่อนและจัดเก็บ รวบรวมกันไว้ใน Folder ที่กำหนดขึ้น เช่น C://mypic เป็นต้น ทั้งนี้ไฟล์ที่สามารถ ใช้ได้ ได้แก่ (GIF,JPG,PNG,BMP,WMF,TCO,PCX,TI F,PCD,PSD);  OEB Package Format(OPF); Sound files(MID,WAV,MP3); Video Files files (AVI,MPG);

8 อ้างอิงมาจาก  ที่มา จาก ผศ. ดร. สุภาณี เส็งศรี ภาควิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


ดาวน์โหลด ppt E- Book มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนคร เหนือ นางสาววราภรณ์ ไชยพร รหัส 53-2058-221-5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google