งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมที่ โปรแกรมจัดเก็บ เอกสารให้ง่ายต่อการค้นหานำกลับมาใช้แก้ไข ครับ สำหรับใครที่มีเอกสารเยอะๆ และเวลาจะ นำมาใช้ทีนึงแล้วรู้สึกอยากต่อการเข้าถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมที่ โปรแกรมจัดเก็บ เอกสารให้ง่ายต่อการค้นหานำกลับมาใช้แก้ไข ครับ สำหรับใครที่มีเอกสารเยอะๆ และเวลาจะ นำมาใช้ทีนึงแล้วรู้สึกอยากต่อการเข้าถึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมที่ โปรแกรมจัดเก็บ เอกสารให้ง่ายต่อการค้นหานำกลับมาใช้แก้ไข ครับ สำหรับใครที่มีเอกสารเยอะๆ และเวลาจะ นำมาใช้ทีนึงแล้วรู้สึกอยากต่อการเข้าถึง และ ค้นหาละก็ โปรแกรมตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่ไม่เลวครับ เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยคนไทย ครับ ลองนำไปใช้ดูครับ... Intelligent Document

4 1. สามารถเรียกใช้งานได้ตามฐานข้อมูลที่ต้องจาก ตอนที่เปิดโปรแกรมเข้ามาครั้งแรก 2. สามารถสร้างห้องเอกสาร (Library) ตู้เอกสาร (Cabinet) ลิ้นชัก (Drawer) กลุ่มเอกสาร (Folder) เอกสาร (File) ได้ไม่จำกัดจำนวนและ จะเห็นเป็นโครงสร้าง (Tree) ซึ่งจะไม่สับสน 3. สามารถเพิ่มเอกสารจากไฟล์ (File) ที่เป็น รูปภาพ เอกสารงานออฟฟิส (Document Office) เช่น Ms Word, Ms Excel หรือ Ms PowerPoint เป็นต้น File ที่เป็น Adobe Acrobat (PDF) งานด้าน avi File Program Features ( ความสามารถของโปรแกรม ) : มาดูความสามารถหรือคุณสมบัติของโปรแกมนี้

5 4. สามารถเพิ่มเอกสารจากเครื่องแสกน (Scanner) ได้โดยตรง 5. สามารถบันทึกเอกสารที่มีอยู่ไปยังสืออื่นได้ 6. สามารถดูเอกสารทีเป็นรูปภาพได้โดยตรงจาก โปรแกรมหรือจะสั่งพิมพ์ได้เลย 7. เอกสารที่ไม่ใช่รูปภาพก็สามารถที่จะเปิดด้วย โปรแกรมนั้นได้ตามประเภทเอกสาร

6 8. ใส่คำอธิบายของเอกสารแต่ละหน้าได้ 9. การค้นหาเอกสารตามกลุ่มเอกสาร (Folder) ค้นหาได้หลายเงือนไขง่ายต่อการ ค้นหา 10. สามารถทำการ Zoom in, zoom out ได้ง่าย 11. สามารถย้ายเอกสารไปยังห้องหรือตู้หรือกลุ่ม เอกสารอื่นๆได้

7 12. สามารถกำหนดสิทธิของผู้ใช้แต่ละคนว่าจะให้ ทำอะไรได้บ้าง 13. สามารถกำหนดประเภทเอกสารได้ไม่จำกัด 14. สามารถสร้างเพิ่มแก้ไขรายงานได้เอง 15. สลับระหว่างสองภาษาคือไทย (Thai) - อังกฤษ (English)

8 16. ใช้ได้ทั้งระบบเครื่อข่ายหรือเครื่องเดียว (Client/Server or Stand alone) 17. ใช้งานได้กับหลาย Database Server เช่น Firebird, Mssql, MySQL, Oracle

9 Vesion 2.0 : สิ่งที่เพิ่มเข้ามานะคะ 18. เมื่อแสกนแล้วสามารถที่จะแปลงให้เป็นไฟล์ใน รูปแบบพีดีเอ็ฟ (PDF File) ได้เลย 19. การเก็บเอกสารจะมี 3 ลักษณะ - เก็บเอกสารของตัวเองแบบเป็นทางการ - เก็บเอกสารส่วนตัว เช่นใบลา - เก็บเอกสารที่เป็นของส่วนรวมซึ่งทุกคนสามารถ เข้าดูได้ แต่จะกำหนดสิทธิได้ว่า จะให้กลุ่มหรือ บุคคลทั่วไปดู หรือสามารถแก้ไขได้เป็นต้น

10 20. สามารถส่งเอกสารถึงกันระหว่างผู้ใช้งานได้ จะ ปรากฎหน้าต่างให้ดูว่ามีเอกสารเข้า เอกสารออก 21. มีระบบเตือนเมื่อเอกสารเข้า 22. นำเอกสารที่ถูกลบแล้วกลับมาใช้ได้อีก 23. ดูประวัติที่เคยส่งเอกสารเข้า – ออกได้ 24. สร้างตารางงานหรือตารางนัดหมาย

11 Version 1.1 : ใน Version 1.1 นี้ แก้ปัญหาเรื่องการ 1. เพิ่มห้องเอกสาร Room Document, ตู้เอกสาร และ Folder เอกสารได้ง่ายขึ้น

12 How to Update Program ( วิธีการ อัพเดท โปรแกรม ) สำหรับ ขั้นตอนการ Update Program นี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กรณี มาดูกัน 1. กรณียังไม่เคยติดตั้งก็สามารถติดตั้งได้เลย 2. กรณีที่ได้ติดตั้งไปแล้วและมีข้อมูลอยู่ให้ทำดังนี้

13 2.1 Back up ข้อมูลที่เขาได้ทำไปแล้วโดยไปที่ Path ที่เราติดตั้งโปรแกรมก็จะเห็น Folder ชื่อ Database ให้ copy folder นี้ไว้ 2.2 จากนั้นให้ Remove ตัวเก่าออกโดยไปที่ Control panel -> Add and Remove Program 2.3 จากนั้นก็ทำการติดตั้งตัวใหม่เข้าไป หลังจาก ติดตั้งเสร็จให้นำ Folder Database ที่เรา Copy ไว้ ไปทับ Folder Database ที่ เราได้ติดตั้งใหม่ นะครับ

14 3. กรณีที่ติดตั้งไปแล้วไม่สนใจข้อมูล ให้ Remove ออกแล้วก็ติดตั้งใหม่ได้เลย


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมที่ โปรแกรมจัดเก็บ เอกสารให้ง่ายต่อการค้นหานำกลับมาใช้แก้ไข ครับ สำหรับใครที่มีเอกสารเยอะๆ และเวลาจะ นำมาใช้ทีนึงแล้วรู้สึกอยากต่อการเข้าถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google