งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 1 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 1 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 1 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

2 How to Create prachoom school server 60 group/five days by “ameba theory” Photo from thailand Thayang phetchaburi 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 2 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

3 Question if we want to do server hdd 2tb 3total, 60 group,finished in five days, with content 4xxxgb, how to do them? what method can we do them? what factor that we can do finished. 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 51347703

4 objective Show how to create prachoom school server with ameba theory 60group/five days Can we do it? how to do? Show setup by hardcopy oker about 30 total 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 4 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

5 Show what school is it 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 51347705

6 Hdd 1 tbx3total on controller raid 1+0=1tb+2tb 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 51347706

7 Show how to put hdd sata 3 total 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 51347707

8 Show connected line 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 51347708

9 Show connected 3 ports sata 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 51347709

10 Hp proliant ml350 g6 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 513477010

11 How much is cost one group? Hdd sata 2tb green 2850x3=8550 baht Lan tp-link tg3269 1050 baht Dvdrom rw ide 400 baht 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 513477011

12 Docking station “oker” 30 total 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 12 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

13 Harddisk master 3 total with content Dltv53p=1175gb Dltv53m=365gb =1537gb Dltv52=831gb Edltv_sec=591gb Edltv_voc=188gb =1610gb General=600gb Preschool=41gb Primary=988gb =1629gb 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 13 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

14 How to manage hdd 60x3=180total Partition table type gpt Create on partition sda1 mkfs.ext4 /dev/sda1 e2label -f /dev/sda1 do same with 180 total 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 14 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

15 how to hard copy 7 hours =6 total 7 hours=12total 7 hours 24total 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 15 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

16 7 hours=30+18 total show 28 hours=30+18 total day second can setup two computer 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 16 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

17 7hours=30+30 show day three can setup computers show that in five day can do server 60 tatal finished. 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 17 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

18 how to setup prachoom school server in day two, let’s hdd 18 total to setting in their case six group ready to setup fc11-64bit 7 hours later there are 10 com ready to setup 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 18 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

19 How long do they setup one group? One person setting about 30 minutes /anyone, 6hoursx2=12 group / one day 60group /12= 5 person,they can setup finish in 5 days, there are imposible that we can create prachoom school server finished in 5 days 10 man 5 days 600 group 100 man 5 days 6000 group 1000 man 5 days 60000 group 10000 man 5 days 600000 group 100000 man 5 days 6000000 group 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 513477019

20 what os do we setup dvdfc11-64bit scriptsetup setupfc11.4 moodle154 moodle1912 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 20 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

21 what content there are in server hdd 1=general 600gb, preschool=41gb, primary=988gb, hdd2 = dltv52=831gb, edltv_sec=591gb, edltv_voc=188gv hdd3= dltv53p+dltv53m=1537gb 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 21 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

22 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 513477022

23 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 513477023

24 step to setup on three partition first 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 24 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

25 disc found skip 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 25 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

26 next 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 26 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

27 what language english(english) 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 27 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

28 keyboard U.S.English 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 28 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

29 mount point,/dev/sda1 /boot ext3, /dev/sda2 / ext4,/dev/sda3 swap 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 29 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

30 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 30 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

31 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 31 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

32 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 32 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

33 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 33 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

34 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 34 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

35 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 35 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

36 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 36 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

37 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 37 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

38 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 38 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

39 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 39 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

40 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 40 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

41 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 41 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

42 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 42 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

43 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 43 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

44 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 44 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

45 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 45 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

46 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 46 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

47 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 47 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

48 how to close SELINUX root/123456 vi /etc/selinux/config enter edit line following SELINUX=disabled :wq reboot root/123456 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 48 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

49 how to create folder for scripts mkdir /a mkdir /aa mkdir /b mkdir /bb mkdir /school mkdir /school/log mkdir /school/webmaster mkdir /schoolhd2 mkdir /schoolhd3 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 49 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

50 how to e2label e2label /dev/sda4 log e2label /dev/sda4 webmaster e2label /dev/sda4 schoolhd2 e2label /dev/sda4 schoolhd3 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 50 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

51 how to fstab vi /etc/fstab plus line below LABEL=log /school/log ext4 defaults 0 0 LABEL=webmaster /school/webmaster ext4 defaults 0 0 LABEL=schoolhd2 /schoolkhd2 ext4 defaults LABEL=schoolhd3 /schoolhd3 ext4 defaults 0 0 :wq reboot root/123456 df 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 51 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

52 how to setup setupfc11.4 cp –R setupfc11.4 /root cd setupfc11.4./setup./net-reset reboot root/123456 cd setupfc11.4./net-setup reboot root/123456 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 52 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

53 how to check config ifconfig enter 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 53 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

54 how to create passwd webmasdter and smbwebmaster root/1323456 passwd webmaster teacher789 smbpasswd –a webmaster teacher789 ftp school webmaster/teacher789 ftp>ls 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 54 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

55 how to create grant user root/123456 service mysqld stop /usr/libexec/mysqld –skip-grant-table & mysql use mysql flush privileges; select user, host, grant_priv from table; delete from user where user=‘’; delete from user where user=‘root’; 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 55 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

56 how to create grant user select user, host, grant_priv from user; grant all privileges on *.* to ‘phpadmin’@’localhost’ identified by ‘phpadmin123’ with grant option; select user, host, grant_priv from user; 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 56 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

57 how to restore mysql 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 57 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

58 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 58 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

59 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 59 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

60 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 60 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

61 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 61 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

62 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 62 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

63 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 63 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

64 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 64 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

65 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 65 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

66 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 66 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

67 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 67 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

68 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 68 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

69 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 69 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

70 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 70 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

71 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 71 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

72 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 72 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770

73 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 513477073

74 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 513477074

75 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 513477075

76 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 513477076

77 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 513477077

78 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 513477078

79 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 513477079

80 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 513477080

81 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 513477081

82 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 513477082

83 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 513477083

84 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 513477084

85 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 513477085

86 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 513477086

87 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 513477087

88 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 513477088

89 how to play from clients 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 513477089

90 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 513477090

91 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 513477091

92 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 513477092

93 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 513477093

94 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 513477094

95 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 513477095

96 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 513477096

97 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 513477097

98 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 513477098

99 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 513477099

100 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770100

101 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770101

102 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770102

103 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770103

104 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770104

105 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770105

106 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770106

107 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770107

108 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770108

109 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770109

110 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770110

111 What service do the server give? ftp web server samba What elearn are there? moodle154, moodle1912, preschool, primary, secondary,vocation, elearn, elearn55 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770111

112 What pattern of prachoom model? 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770112

113 What mean is standalone server? Design prachoom model for use as intranet to use at the school far away, local school the school do networking in their school and share knowledge to every room,every room have tv or projecter, computer,notebook, receive data from server, we can use server rapid, strong whole day in a day we can create elearning on it and upload data to../ftp very time. 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770113

114 What position data on prachoom model /school/log /school/webmaster from server “root playload” from clients “webmaster playload” 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770114

115 What mean is “ameba theory” If we want to create server many group that same sources, can we do them? yes we can, many times setting, finished, failures, now we think that prachoom model can do it,and subtainable ready to created. In this presents show that we can create 60 group finished in 5days 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770115

116 What country can prachoom model use? in my country every schools in under develop country. in developing country 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770116

117 What facter do we create finish? the same spec computer, must correct first. docking station “oker”,there are a lot of enough to using. hdd master, there are a lot of enough before start training by let’s hdd from group to created 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770117

118 Good Luck 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770118


ดาวน์โหลด ppt 255604291111+ ร. ร. พระพุทธ บาทเขาลูกช้าง 1 prachoom model,prachoom rangkasikorn, 081- 5134770.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google