งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ArrayArray บทที่ 4. Array ( อะเรย์ ) : ตัวแปรชุด เก็บข้อมูลชนิดเดียวกัน Element : ตัวแปรแต่ละตัวที่เก็บอยู่ใน Array Index : อ้างอิงถึง Element ที่เก็บใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ArrayArray บทที่ 4. Array ( อะเรย์ ) : ตัวแปรชุด เก็บข้อมูลชนิดเดียวกัน Element : ตัวแปรแต่ละตัวที่เก็บอยู่ใน Array Index : อ้างอิงถึง Element ที่เก็บใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ArrayArray บทที่ 4

2 Array ( อะเรย์ ) : ตัวแปรชุด เก็บข้อมูลชนิดเดียวกัน Element : ตัวแปรแต่ละตัวที่เก็บอยู่ใน Array Index : อ้างอิงถึง Element ที่เก็บใน Array mondaytuesday sundaywednesday $MyDay $MyDay[0]$MyDay[1]$MyDay[2]$MyDay[3] index elements Array ชื่อ

3 ฟังก์ชัน array() $array_name = array([mixed]); $array_name : ชื่อตัวแปรอะเรย์ array : ชื่อฟังก์ชันสำหรับการกำหนดตัวแปรอะเรย์ mixed : ชนิดข้อมูลในอะเรย์

4 ตัวอย่าง 28_Arr01.php

5 ตัวอย่าง 28_Arr02.php

6 ตัวอย่าง 28_Arr03.php

7 ตัวอย่าง 28_Arr04.php

8 ตัวอย่าง 28_Arr05.php

9 ทำการตรวจสอบข้อมูลในฟอร์มสมัครสมาชิก ให้ถูกต้อง ถ้าหากผู้ใช้พิมพ์ไม่ถูกต้องให้ แสดงข้อความอธิบายพร้อมทั้งให้ทำการพิมพ์ ข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง โดยผู้ใช้ต้องใส่ข้อมูล ทุกช่อง แบบฝึกหัด


ดาวน์โหลด ppt ArrayArray บทที่ 4. Array ( อะเรย์ ) : ตัวแปรชุด เก็บข้อมูลชนิดเดียวกัน Element : ตัวแปรแต่ละตัวที่เก็บอยู่ใน Array Index : อ้างอิงถึง Element ที่เก็บใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google