งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัล โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพงาน (กิจกรรม ๕ ส.) ประจำปี ๒๕๕๓ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเภทงานภูมิทัศน์

2 รางวัลชนะเลิศ ประเภทงานภูมิทัศน์
รางวัลชนะเลิศ ประเภทงานภูมิทัศน์ กลุ่มดาวเรือง : งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ สมาชิกกลุ่ม นายณรงค์ คำตุ้ย

3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทงานภูมิทัศน์
กลุ่มเขียวขจี : ภาควิชาธรณีวิทยา สมาชิกกลุ่ม นายถวัลย์ ดวงลุ้ม

4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทงานภูมิทัศน์
กลุ่มชีวภูมิทัศน์ : ภาควิชาชีววิทยา สมาชิกกลุ่ม นายเกษม ทาใจ

5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ประเภทงานภูมิทัศน์
กลุ่มสวนสวย : ภาควิชาคณิตศาสตร์ สมาชิกกลุ่ม นายสุพจน์ ใจขันแก้ว


ดาวน์โหลด ppt โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google