งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศึกษาข้อมูลท้องถิ่นบ้านสนาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศึกษาข้อมูลท้องถิ่นบ้านสนาม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศึกษาข้อมูลท้องถิ่นบ้านสนาม
หมู่ 2 ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

2 ประวัติหมู่บ้าน สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน. - สถานที่ตั้งของหมู่บ้าน
ประวัติหมู่บ้าน สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน - สถานที่ตั้งของหมู่บ้าน - โครงสร้างประชากรและลักษณะทางกายภาพ - ลักษณะของชุมชน

3 สภาพภูมิอากาศ สภาพการเมืองการปกครอง สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
สภาพภูมิอากาศ สภาพการเมืองการปกครอง สภาพทางด้านเศรษฐกิจ

4 สภาพสังคมและวัฒนธรรม
- ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่

5 ฮีตสิบสอง เดือนอ้าย

6 เดือนสาม ทำบุญข้าวจี่
เดือนยี่ ทำบุญคูณลาน เดือนสาม ทำบุญข้าวจี่

7 เดือนสี่ ทำบุญมหาชาติ เดือนห้า ทำบุญตรุษสงกรานต์ เดือนหก ทำบุญวิสาขบูชา และบุญบั้งไฟ

8 เดือนเจ็ด ทำบุญติดปีติดเดือน
เดือนแปด ทำบุญเข้าพรรษา

9 เดือนเก้า ทำบุญข้าวประดับดิน
เดือนสิบ ทำบุญเข้าสาก (สลากภัต)

10 เดือนสิบเอ็ด ทำบุญออกพรรษา เดือนสิบสอง ทำบุญกฐิน
เดือนสิบเอ็ด ทำบุญออกพรรษา เดือนสิบสอง ทำบุญกฐิน

11 คลองสิบสี่ 1. ฮีตเจ้าคลองขุน 8. ฮีตไภ้คลองเขย
1. ฮีตเจ้าคลองขุน ฮีตไภ้คลองเขย 2. ฮีตท้าวคลองเพีย ฮีตป้าคลองลุง 3. ฮีตไพร่คลองนาย ฮีตลูกคลองหลาน 4. ฮีตบ้านคลองเมือง 11. ฮีตเถ้าคลองแก่ 5. ฮีตปู่คลองย่า ฮีตปีคลองเดือน 6. ฮีตตาคลองยาย ฮีตไฮ่คลองนา 7. ฮีตพ่อคลองแม่ ฮีตวัดคลองสงฆ์

12 สถานที่สำคัญของหมู่บ้าน 1. วัดกู่สุนทราราม
สถานที่สำคัญของหมู่บ้าน 1. วัดกู่สุนทราราม

13 2.พระพุทธนิมิตชินราชมัธยมพุทธกาล

14 3.ดอนปู่ตา

15 4.ศาลเจ้าแม่สองนาง

16 5.โบสถ์คริสตจักร

17 6.หลักบ้าน

18 นิทานพื้นบ้านที่เกี่ยวกับบ้านสนาม

19 ปราชญ์หมู่บ้าน นายจานสิงห์ จันทะเลิศ อายุ 74 ปี
ปราชญ์หมู่บ้าน นายจานสิงห์ จันทะเลิศ อายุ 74 ปี หมอสูตรขวัญ ทางศาสนา การทำวัด สู่ขวัญบ่าวสาว บายศรีสู่ขวัญบวชนาค พระ คนป่วย และสู่ขวัญข้าว

20 นายเสาร์ แก้วลาย อายุ 68 ปี
ปราชญ์เกี่ยวกับการแต่งกลอน คำคม ในงานต่างๆ

21

22 ธรรมดา กาดำ นั้นต่ำศักดิ์ จะใฝ่หงษ์ ทนงค์ลักษณ์ ปิ่นปักษา เหมือนกระต่าย หมายชน พระจันทรา ธรรมดา นิสสัย มันไกลกัน สุดชเง้อ ตามอง จ้องขเม้น จันทร์ยังเด่น บนนภา น่าฉงน จันทร์จ้าจันทร์ เจ้าชั่งเด่น เหนือใจคน เจ้าไม่สน กระต่ายน้อย ผู้คอนเธอ เสาร์ แก้วลาย 12 มกราคม 2548 มองผืนนา แห้งแล้ง ข้าวแห้งหด อกรันทด เห็นภาพนา น้ำตาไหล โอ้ยนาเอ่ย เคยทำกิน ไม่สิ้นใจ ต่อไปนี้ ข้าต้องอด เพราะหมดตัว

23 จบการนำเสนอ นางสาวรสชรินทร์ แปนบ้าน 454303123 บรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt ศึกษาข้อมูลท้องถิ่นบ้านสนาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google