งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย หลักสูตรวิชาการสอนคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย หลักสูตรวิชาการสอนคณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย หลักสูตรวิชาการสอนคณิตศาสตร์

2 แหล่งอ้างอิง http://apps.qlf.or.th/member/blog/detail.aspx?id=84 http://en.moet.gov.vn http://www.bic.moe.go.th/th/ index.php?option=com_content& view=article&id=391&catid=61

3 Recently, the MoET has been applied a new policy that is highschool students are divided into three streams : Natural Science, Social Science and Basis streams. Lower Secondary Upper Secondary

4 6 subjects : mathematics, literature, foreign language and three of the other subjects Lower Secondary Upper Secondary

5 Academic grading in Vietnam PointStandingGrade 9.0 - 10.0ExcellentA+ 8.0 - 8.9Very GoodA 7.0 - 7.9GoodA- 6.0 - 6.9Above AverageB 5.0 - 5.9AverageC 4.0 - 4.9Below AverageD 0 - 3.9FailingF Schools and universities in Vietnam use a 10-point grading scale, with 10 being the highest and 0 being the lowest. Often, 4 is the lowest passing grade.

6 Weekly Number of Lessons in Primary Education

7 Weekly Number of Lessons in Lower secondary Education

8 Weekly Number of Lessons in Upper secondary Education

9 Mathematic for student in schools  Pre-primary education : Basic arithmetic  Primary education : Natural numbers, fractions, decimal and percentage, Introducing more geometrical shapes such as cylinder and sphere  Lower secondary education : Number, Measurement, Shave and Space, Geometry  High school education : Consisting of separate subjects Algebra (year 10 only), Calculus (year 11 and 12 only) Geometry ( year 10, 11 and 12)

10 Mathematical curriculum and textbooks(1) Vietnamese national mathematical curriculum is designed and determined by the Ministry of Education and Training (MoET) All Vietnamese school textbooks are published by a special publisher named the Educational Publishing House Typically, there is a unique nationwide series of curricula and textbooks for Vietnamese school.

11 During the early 1990s until the late 1990s, there were three series of high school textbooks (for some subjects) written by three different groups of authors from : Hanoi University of Education, Ho Chi Minh City’s University of Pedagogy The National Institute for Educational Sciences (NIES) In 2000, these series were corrected, edited and unified to make a unique series called “corrected and unified the year 2000 textbook” Mathematical curriculum and textbooks(2)

12 Lack in curriculum and textbooks Using the common set of textbooks : Students and teacherseries have no choice but to use this specific series of textbooks. A common textbook should be conformable to different levels of students’ capacity from urban, rural and remoteareas(mountainous and islandish). Mathematics curriculum and textbooks in middle school immoderately focuses on pure theory and did not take enough notice of practical.

13 Methods of teaching mathematics Most school mathematics teachers in vietnam use two teaching styles (are poorly developed) :  A teacher reads, students write  Training for examsmathematics Teachers do not train their students in applying mathematics in real life or in other subjects

14 ค่านิยมด้านการศึกษาของชาวเวียดนาม  พ่อแม่อยากให้ลูกเรียนเก่งเพื่อจะได้ทำงานดีๆ และหาเงินใช้ได้  คิดถึงผลประโยชน์ในเรื่องของการได้เงินเดือน มากกว่าความรู้ที่ จะนำไปใช้ในการพัฒนาสังคมและองค์กร  ไม่ได้สนใจเรื่องการมีความรู้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ ในสาขาที่ตนเองจบมา  ขอให้เรียนสูงไว้ก่อน แต่ไม่ได้สนใจบทบาทหรือหน้าที่ที่ตน จะต้องรับผิดชอบต่อไปในสังคมและองค์กร

15 ปัญหาที่ตามมา  ไม่สามารถนำทฤษฎีที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ อาชีพ และการดำเนินชีวิตประจำวัน  ไม่สามารถทำงานเป็นกลุ่มหรือทำงานร่วมกับคนอื่นได้ เพราะในช่วง ที่เรียนขาดการปฏิบัติ เพราะการเรียนเน้นการท่องจำ  ขาดทักษะในการบรรยายหรืออภิปรายต่อหน้าที่ชุมชน เพราะเน้นการเรียนแบบท่องจำและเรียนคนเดียวเป็นหลัก

16

17 แหล่งอ้างอิง http://apps.qlf.or.th/member/blog/detail.aspx?id=84 http://en.moet.gov.vn http://www.bic.moe.go.th/th/ index.php?option=com_content& view=article&id=391&catid=61


ดาวน์โหลด ppt นายศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย หลักสูตรวิชาการสอนคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google