งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Image without filtering. Image with high frequencies cut. Image with.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Image without filtering. Image with high frequencies cut. Image with."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Image without filtering. Image with high frequencies cut. Image with high frequencies enhanced. What is filtering?

2 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Frequency zero Low frequencies High frequencies Distribution of spatial frequencies in the spatial frequency domain.

3 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Filtering Spatial domain Spatial frequency domain The filter function The mask

4 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://www.reindeergraphics.com/index.php?option=com_content&task=view&id=176&Itemid=124 Removing a halftone pattern by filtering

5 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2D convolutio n

6 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Spatial domain Spatial frequency domain Convolution in one domain is equivalent to multiplication in the other.

7 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Making the mask

8 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Using the mask

9 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/9 * 1 1 1 1 1 1 3 3 4 4 5 6 2 3 3 4 4 5 1 2 2 3 3 4 1 1 2 4 4 7 1 2 4 20 20 20 2 3 6 20 20 20 2 3 4 20 20 20 Data from http://www.cas.sc.edu/geog/rslab/Rscc/mod6/6-4/6-4.html

10 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/9 * 1 1 1 1 1 1 3 3 4 4 5 6 2 3 3 4 4 5 1 2 2 3 3 4 1 1 2 4 4 7 1 2 4 20 20 20 2 3 6 20 20 20 2 3 4 20 20 20.... 2.......

11 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 3 4 4 5 6 2 3 3 4 4 5 1 2 2 3 3 4 1 1 2 4 4 7 1 2 4 20 20 20 2 3 6 20 20 20 2 3 4 20 20 20.... 2 3...... 1/9 * 1 1 1 1 1 1

12 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 3 4 4 5 6 2 3 3 4 4 5 1 2 2 3 3 4 1 1 2 4 4 7 1 2 4 20 20 20 2 3 6 20 20 20 2 3 4 20 20 20.... 2 3 3..... 1/9 * 1 1 1 1 1 1

13 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/9 * 1 1 1 1 1 1 3 3 4 4 5 6 2 3 3 4 4 5 1 2 2 3 3 4 1 1 2 4 4 7 1 2 4 20 20 20 2 3 6 20 20 20 2 3 4 20 20 20.... 2 3 3 4.. 1 2 3 4.. 1 4 6 9.. 2 6 11 15.. 3 9 14 20....

14 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Filtering by convolution

15 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Filtering by Convolution A N/ 2 0n f( n) |F( u)| u 02/ N - 2/ N AN/2 4/N-4/N

16 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น mask Using the low pass filter.

17 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-aliasing Ideal filter Gaussian filter

18 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น frequency Gain (dB) 0 Ideal filter Real filters http://www-k.ext.ti.com/SRVS/Data/ti/KnowledgeBases /analog/document/faqs/bes.htm The ideal filter is rather hard, so we often use a softer filter.

19 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น frequency Gai n (dB ) 0 Low pass filter frequency Gai n (dB ) 0 High pass filter frequency Gai n (dB ) 0 All pass filter Makings a high pass filter from a low pass filter.

20 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น frequency Gain (dB) 0 frequency Gain (dB) 0 frequency Gain (dB) 0 frequency 0 0 0

21 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น mask Using the high pass filter.

22 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

23 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

24 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

25 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ดาวน์โหลด ppt การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล Ian Thomas ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Image without filtering. Image with high frequencies cut. Image with.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google