งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานฐานข้อมูล H.W. Wilson การใช้งานฐานข้อมูล H.W. Wilson โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานฐานข้อมูล H.W. Wilson การใช้งานฐานข้อมูล H.W. Wilson โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานฐานข้อมูล H.W. Wilson การใช้งานฐานข้อมูล H.W. Wilson โดย จิรวัฒน์ พรหม พร jirawat@book.co.th บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย (ThaiLIS) แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล ปรับปรุงครั้งล่าสุด 28/01/51

2 H.W. Wilson คืออะไร H.W. Wilson คืออะไร วิธีการสืบค้นเอกสาร วิธีการสืบค้นเอกสาร Browse Browse Thesaurus Thesaurus Basic Search Basic Search Advanced Search Advanced Search หน้าแสดงผลลัพธ์ (Search Results) หน้าแสดงผลลัพธ์ (Search Results) Results Full DisplayResults Full Display หน้าแสดงเอกสาร หน้าแสดงเอกสาร เอกสารฉบับเต็มแบบ HTMLเอกสารฉบับเต็มแบบ HTML เอกสารฉบับเต็มแบบ PDFเอกสารฉบับเต็มแบบ PDF พิมพ์/อีเมล์/บันทึก/ดาวน์โหลดรายการบรรณานุกรม พิมพ์/อีเมล์/บันทึก/ดาวน์โหลดรายการบรรณานุกรม Search History Search History สารบัญสารบัญ

3 ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับ เต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชาดังนี้ Applied Science & Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest และ Biological & Agricultural Science ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับ เต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชาดังนี้ Applied Science & Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest และ Biological & Agricultural Science IntroductionIntroduction

4  รวบรวมจากวารสารไม่น้อยกว่า 1,400 รายชื่อ  ให้เอกสารฉบับเต็มรูปแบบ HTML และ/หรือ PDF  เนื้อหาส่วนใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่ปี 1981 – ปัจจุบัน IntroductionIntroduction

5 H.W. Wilson ประกอบไปด้วย 13 ฐานข้อมูล (1) Applied Science & Technology Full Text (2) Art Full Text (3) Biological & Agricultural Index Plus (4) Business Full Text (5) Education Full Text (6) General Science Full Text DatabaseDatabase

6 (7) Humanities Full Text (8) Index to Legal Periodicals Full Text (9) Library Literature & Information Science Full Text (10) OmniFile Full Text Select (11) Omnifile Full Text Mega (12) Readers' Guide Full Text (13) Social Sciences Full Text DatabaseDatabase

7 Basic Search Advanced Search Browse Thesaurus Search Methods

8 1. เลือกฐานข้อมูล 2. พิมพ์คำสำคัญ 3. ระบุเขตข้อมูล เช่น Subject 4. คลิก Start Browse Browse 1 2 3 4

9 คลิกเลือกหัวเรื่องที่ต้องการ Results :Browse Results : Browse

10 Thesaurus ใช้เพื่อค้นหาหัวเรื่องที่สัมพันธ์กัน 1. เลือกฐานข้อมูล 2. พิมพ์หัวเรื่อง 3. คลิก Start ThesaurusThesaurus 1 2 3

11 Results : Thesaurus 1. แสดงหัวเรื่องใหญ่หรือหัวเรื่องหลัก 2. แสดงหัวเรื่องรองหรือหัวเรื่องย่อย 2 1

12 1. เลือกฐานข้อมูล 2. พิมพ์คำค้นหรือวลี 3. เป็นทางเลือกค้นหาภายในเนื้อหาของเอกสารด้วย 4. คลิก Start Basic Search Basic Search 1 2 3 4

13 1. เลือกฐานข้อมูล 2. พิมพ์คำค้น 3. ระบุขอบเขตข้อมูล 4. ระบุคำเชื่อม 5. เลือกรูปแบบการจัดเรียงแสดงผลลัพธ์ 6. ระบุช่วงเวลา 7. จำกัดรูปแบบจำเพาะของเอกสาร8. เลือกประเภทเอกสาร 9. เลือกลักษณะทางกายภาพ10. คลิก Start Advanced Search 3 1 2 4 5 67 8 9 10

14 1. คำที่ใช้สืบค้นและจำนวนรายการผลลัพธ์ที่พบ 2. คลิกเพื่อแสดงรายการบรรณานุกรม 3. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ 4. เลือกแสดงข้อมูลแบบย่อ หรือ แบบเต็ม 5. หัวเรื่องแนะนำ 6. เพิ่มคำสำคัญเพื่อสืบค้นจากผลลัพธ์เดิม (Search Within Results) หรือ เริ่มสืบค้น ใหม่ทั้งหมด (New Search) 7. ปรับปรุงการสืบค้น 8. หรือคลิกลงในช่องหน้าบทความที่สนใจ 9. คลิก Get Marked เพื่อดูผลการจัดเก็บ ResultsResults 1 2 4 5 7 8 9 6 3

15 Results : Full Display เลือกรูปแบบไฟล์ในการแสดงผล Full Text

16 Full Text - HTML 1. จัดการผลลัพธ์โดยการ Print, Email และ Save 2. เลือกภาษาเพื่อแปลเอกสารนี้ให้เป็นภาษาตามที่เลือก 3. คลิกปุ่ม Translate 12 3

17 Print, Save Full Text - PDF

18 1. คลิกปุ่ม Print Email Save 2. คลิกเลือก Print, Email, Save หรือ Exporting Print, Email, Save 1 2 2

19 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. เลือกรูปแบบข้อมูลที่ต้องการ และคลิกเลือกหน้าช่อง Include HTML Full Text เมื่อต้องการเอกสารฉบับเต็มแบบ HTML ด้วย 3. คลิกปุ่ม Print PrintPrint 1 2 3

20 1. ใส่หัวเรื่องและ email ที่ต้องการจัดส่ง 2. เลือกรายการที่ต้องการ 3. ระบุเขตข้อมูล 4. เลือกรูปแบบ email ที่จะจัดส่ง 5. คลิกเลือกที่ Include PDF Full Text เมื่อต้องการการจัดส่งเอกสารฉบับ เต็มแบบ PDF 6. คลิก Email EmailEmail 1 2 3 4 5 6

21 SaveSave 1 2 3 4 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. เลือกเขตข้อมูล 3. เลือกรูปแบบบรรณานุกรมหรือไฟล์4. คลิก Save

22 ExportExport 1 2 3 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. เลือกโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมที่ต้องการถ่ายโอนข้อมูลไป 3. คลิก Export

23 Search History 1 2 3 1. คลิก Sign On สร้างชื่อเพื่อระบุตัวตนในการเข้าใช้ 2. คลิกเลือกคำค้นที่ต้องการ 3. ตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลเพื่อจัดเก็บคำค้นและคลิก Save 4. หรือผสมคำค้นเดิมเข้าด้วยกันเพื่อการสืบค้นใหม่ 5. คลิก Delete เมื่อต้องการลบคำค้น 4 5

24


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานฐานข้อมูล H.W. Wilson การใช้งานฐานข้อมูล H.W. Wilson โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google