งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล ปรับปรุงครั้งล่าสุด 23/03/50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล ปรับปรุงครั้งล่าสุด 23/03/50."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์ prapasri@book.co.th บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล ปรับปรุงครั้งล่าสุด 23/03/50

2 EndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการทาง บรรณานุกรม เช่น การสืบค้น การจัดเก็บ การจัดการรูปแบบ การลงรายการทางบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงที่ผู้ ใช้ได้ไปสืบค้นมาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น จากฐานข้อมูล ออนไลน์ หรือจากฐานข้อมูลของห้องสมุด (OPAC) โปรแกรม EndNote สามารถที่จะทำการ Import รายการ อ้างอิงเหล่านั้นมาไว้ฐานข้อมูลของ EndNote ได้โดยตรง เพื่อนำมาจัดการในส่วนของรายการบรรณานุกรม หรือ รายการอ้างอิง ในตัวเล่มวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัย Introduction

3 Introduction  จัดเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ของรายการทางบรรณานุกรมไว้ ในฐานข้อมูลของ EntNote ที่มีชื่อเรียกว่า Library  แต่ละ Library จะมีนามสกุล.enl และในแต่ละ Library สามารถจัดเก็บรายการอ้างอิงได้ไม่จำกัดจำนวน  สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมจัดการเอกสารทั่วไป เช่น Microsoft Word, Word Perfect  ใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows 2000, XP

4 คลิกที่ Start | Programs | EndNote | EndNote Program Start EndNote

5 Create a new EndNote library 1. คลิกเพื่อ สร้าง Library ใหม่ 2. คลิก OK

6 Create a new EndNote library 3. เลือก ตำแหน่งที่จะ จัดเก็บ 4. ตั้งชื่อให้กับ library ที่สร้าง 5. คลิก Save

7 Create a new EndNote library ชื่อ Library จำนวน Reference ใน Library

8 การเพิ่มรายการอ้างอิงทำได้ 2 วิธีคือ 1. การเพิ่มรายการอ้างอิงด้วยตนเอง (Manual)  เฉพาะข้อมูลอ้างอิงที่เป็นตัวอักษร (Text)  ข้อมูลอ้างอิงพร้อมภาพ ตาราง แผนภูมิ เป็นต้น (Entered reference include graphic)  ข้อมูลอ้างอิงพร้อมกับแนบไฟล์ (Enter a reference that includes an attached file) Add Citations to Library

9 2. การถ่ายโอนข้อมูลอ้างอิงจากฐานข้อมูลการสืบค้นสู่ โปรแกรมการจัดการรายการทางบรรณานุกรม (Importing/Exporting Database Search Result To Endnote)  Direct Export  Filter Option  Searching Remote Database

10 Authors & Editor Names การใส่ชื่อ ให้ทำการใส่ นามสกุล ก่อนแล้ว ตามด้วยชื่อ ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้แต่งชื่อ John W Smith ก็ให้ใส่ชื่อเป็น Smith, John W ในกรณีที่มีผู้แต่งมากกว่า 1 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่งแต่ละคนแยกคน ละบรรทัด โดยการกด Enter เพื่อที่จะขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วใส่ชื่อผู้ แต่งคนต่อไป ไล่ลงไปเรื่อยๆ ในกรณีที่มีผู้แต่งมากจนไม่สามารถที่จะใส่ลงไปได้หมด บรรทัด สุดท้าย ให้ใส่ et al, ผู้แต่งที่เป็นหน่วยงาน ต้องลงท้ายด้วย เครื่องหมาย, ตัวอย่างเช่น Book Promotion, ถ้าหากไม่ทราบชื่อผู้แต่ง ให้เว้นไว้ไม่ต้องใส่อะไรเลย หลักการใส่ข้อมูลใน Reference

11 Year: ใส่ปีที่พิมพ์ ให้ใส่เป็นเลข 4 หลัก เช่น 2004 Title: การใส่ชื่อเรื่องให้ขึ้นต้นชื่อเรื่องด้วย Capital Letter พิมพ์ชื่อ เรื่องเรียงต่อกันไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่ต้องทำการกด enter ก่อนที่จะใส่ ชื่อเรื่องจนจบ Journal: การใส่ชื่อวารสารสามารถที่จะใส่ได้ทั้งชื่อเต็มและชื่อย่อ แต่ เพื่อความสะดวกควรใส่เป็นชื่อเต็มไว้ก่อน Volume, Issue: ปีที่และ ฉบับที่ของหนังสือ หรือวารสาร Page: ใส่เลขที่หน้าต้น และหน้าท้าย อาจจะใส่เป็นตัวเต็มเช่น 131- 139 หรือ 131-9 ก็ได้ หลักการใส่ข้อมูลใน Reference

12 คลิกที่ References | New Reference Manual/Type in Citation 1

13 เลือก Reference Type | Type in field |Close window 2 3 4

14 Manual/Type in Citation

15 Enter reference include Graphic or Attached File Enter reference include Graphic or Attached File 1 2 1. เลือก field ชื่อ Image 2. คลิกที่ References  Graphic เลือก Insert Picture  Attached File เลือก Insert Object 3. เลือกรูปภาพหรือไฟล์ที่ต้องการ 3

16 Enter reference include Graphic or Attached File Enter reference include Graphic or Attached File ระบุคำอธิบายภาพหรือไฟล์ในเขตข้อมูล Caption

17 Importing/Exporting Database Search Result 1.Direct Export : สามารถที่จะถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ เข้าสู่โปรแกรม EndNote ได้ทันทีผ่านทางหน้าจอของฐานข้อมูล ออนไลน์ที่เชื่อมต่อกับ EndNote 2.Filter Option : การเซฟข้อมูลในรูปแบบไฟล์แล้วจึงนำมาถ่ายโอน ข้อมูลโดยการใช้ Filter ที่เหมาะสม การถ่ายโอนข้อมูลในลักษณะนี้ เหมาะสำหรับฐานข้อมูลที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับโปรแกรม Endnote แบบ Direct Export หรือในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งาน ในขณะนั้นไม่มีโปรแกรม EndNote ติดตั้งไว้ 3.Searching Remote Database : การถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูล โดยใช้ระบบการค้นหา และการดาวน์โหลด ข้อมูลผ่านทางหน้าจอ การทำงานโปรแกรม Endnote โดยตรง

18 ตัวอย่างฐานข้อมูลที่ใช้ Direct Export

19 1 2

20

21 เลือกตำแหน่ง ที่จะจัดเก็บ

22 Direct Export 1 2

23

24

25 1 2

26

27

28

29

30 1 2 3

31

32 ตัวอย่างฐานข้อมูลที่ใช้ Filter Option

33 1 2

34 1 2

35

36 1 2 คลิกที่ File | Import | Choose File | Choose Filter | Import 3 4 5

37 Searching Remote Database

38 คลิกที่ Tools | Connect | Connect | Choose Database | Connect 1 23 4 5

39 Searching Remote Database

40

41

42 Using Endnote While Writing a Paper With Microsoft Word

43 1 2 Manuscript Templates คลิกที่ Tools | Manuscript Templates | Choose Templates 3

44 Manuscript Templates

45 1 23 Cite while your write In Microsoft Word Tools | EndNote X | Find Citation (s).

46 Cite while your write Type Search box | Search | Choose Reference | Insert 45 6 7

47 Cite while your write

48 Tools | EndNote X | Find Figure (s). 1 2 3 Insert Figure Citation

49 4 Type Search box | Search | Choose Reference | Insert 5 6 7

50 Formatting the Bibliography Tools | EndNote X | Format Bibliography | Choose Output Style 1 2 3 4

51


ดาวน์โหลด ppt โดย ประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล ปรับปรุงครั้งล่าสุด 23/03/50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google