งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด Taylor & Francis ปรับปรุงล่าสุด 11/05/50

2 Content Agricultural and Biological Science, Arts & Humanities, ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis และสำนักพิมพ์ร่วมในเครือ อาทิเช่น Routledge และ Psychology Press และ Informa Healthcare เป็นต้น ประกอบด้วย วารสารมากกว่า 900 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้าน Agricultural and Biological Science, Arts & Humanities, Business, Management and Economic, Chemistry, Computer Science, Education, Physics, Psychology and Geography, Planning and Environment, Social Science เป็นต้น ให้ข้อมูล รายการทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม

3 Search Method Browse Basic Search Advanced Search Browse Basic Search Advanced Search

4 Homepage

5 Browse คลิกที่ Browse

6 Browse by Titles 1. เลือกอักษรตัวแรกของชื่อสิ่งพิมพ์ 2. เลือกชื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ 1 2

7 Browse by Subjects เลือกชื่อสิ่งพิมพ์ตามหัวเรื่องที่สนใจ

8 Browse by Authors 1. เลือกอักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง 2. เลือกชื่อสิ่งพิมพ์ของผู้แต่งที่ต้องการ 1 2

9 Browse Journals 1. เลือกดูรายละเอียดของวารสารที่ Abstracting & Indexing 2. เลือกฉบับและเล่มที่ต้องการ 1 2

10 Browse Journals : Abstracting & Indexing

11 Browse Journals : Table of Content เลือกเรื่องที่ต้องการ

12 Advanced Search 1. พิมพ์คำค้น 2. ระบุรูปแบบที่สัมพันธ์กับคำค้น3. ระบุเขตข้อมูล 4. ระบุคำเชื่อม5. ระบุหัวเรื่องที่สนใจ6. ระบุช่วงเวลา 7. เลือกรูปแบบการแสดงผล 8. ระบุจำนวนผลลัพธ์ต่อหน้าจอ9. คลิก Search 1 23 4 5 6 7 89

13 Advanced Search : Add Subject List เลือกหัวเรื่องที่ต้องการ

14 Advanced Search : Add Subject List เลือกหัวเรื่องย่อยที่ต้องการ

15 Citation Search 1. ระบุชื่อสิ่งพิมพ์2. เลือกรูปแบบที่สัมพันธ์กับคำค้น 3. ใส่ข้อมูลอ้างอิง ได้แก่ Volume, Issue, Year และ Page 4. คลิก Search 1 2 3 4

16 Search Result 1. เลือกเรื่องที่ต้องการ2. ปรับปรุงการสืบค้นหรือเริ่มค้นใหม่ 1 2

17 Article ถ่ายโอนรายการ บรรณานุกรม สั่งพิมพ์

18 Article เลือกรูปแบบการแสดง เอกสารฉบับเต็ม

19 Article : Cited By บทความที่อ้างถึง บทความที่เปิดอ่านอยู่

20 Article : References

21 Article : Related articles บทความที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน

22 Full Text : HTML

23 Full Text : PDF Print, Save

24 Download Citaion 1. เลือกรายการที่ต้องการ2. เลือกที่ Download Citaion แล้วคลิก Go 2 1

25 Download Citaion 1. เลือกโปรแกรมที่ต้องการ2. เลือกรูปแบบข้อมูล 3. เลือกที่ Download file4. คลิก GO 1 2 3 4

26 CrossRef Search 1. พิมพ์คำค้น2. คลิก Search 12

27 CrossRef Search เลือกรายการที่ต้องการ

28


ดาวน์โหลด ppt โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google