งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย การใช้งานฐานข้อมูล Nexis.com การใช้งานฐานข้อมูล Nexis.com โดย จิรวัฒน์ พรหม พร Thai Library.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย การใช้งานฐานข้อมูล Nexis.com การใช้งานฐานข้อมูล Nexis.com โดย จิรวัฒน์ พรหม พร Thai Library."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย การใช้งานฐานข้อมูล Nexis.com การใช้งานฐานข้อมูล Nexis.com โดย จิรวัฒน์ พรหม พร jirawat@book.co.th Thai Library Integrated System (ThaiLIS) บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2 Content Nexis เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข่าวสาร แหล่งข้อมูลทาง ธุรกิจที่สำคัญ จากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก มีขอบเขตเนื้อหาที่ครอบคลุมดังนี้ ข่าว (News) ได้แก่ข่าวปัจจุบันและข่าวย้อนหลังจาก หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ระดับชาติ และหนังสือพิมพ์จาก ประเทศต่างๆ ทั่วโลก บทข่าวโทรทัศน์ที่ออกอากาศจาก สถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุที่สำคัญ ข่าวสารทางธุรกิจ วารสาร ตัวอย่างเช่น Bangkok Post, The Nation (Thailand), Business Week, Bloomberg (All), CNN, BBC, Singapore Straits Time เป็นต้น

3 วารสารชั้นนำ (Core Journals) ได้แก่ Asia Business, Economist, Forbes, Risk Management, Journal of Marketing เป็นต้น ประวัติข้อมูลบริษัท (Company Profiles) และ เอกสารทางการเงิน (Financial Filing) เช่น Nelson Information, Hoover’s Company Capsules, RDS TableBase เป็นต้น Content

4 Country Reports เช่น EIU : Business / Forecasts / Profiles / Reports / Risk National Trade Data Bank Market Reports - Asia / Pacific IBC International Country Risk Guide - Asia / Pacific Rim เป็นต้น กฎหมายแบ่งตามหัวข้อ เช่น กฎหมายแพ่ง และ พาณิชย์ กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายการศึกษา กฎหมาย สิ่งแวดล้อม กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมาย ครอบครัว Content

5 - รวบรวมเอกสารมากกว่า 30,000 รายชื่อ ซึ่งเป็น เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) กว่า 97 % - ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี 1980 และ เอกสารฉบับ เต็มตั้งแต่ปี 1990-ปัจจุบัน - บรรจุบทความมากกว่า 2.8 ล้านระเบียน Content

6 Accounting Tax & Financial Banking Computers & Communications Science & Technology เป็นต้น ตัวอย่างเช่น Subject Coverage

7 1. เลือกมหาวิทยาลัย2. คลิก Set Homepage 1 2

8 คลิก Nexis.com Nexis

9 การสืบค้นจากกลุ่มประเภทข้อมูล (Search Forms) การสืบค้นสารสนเทศการตลาด (Market Information) การสืบค้นขั้นสูง (Power Search) การสืบค้นจากหัวเรื่อง (Subject Directory) การสืบค้นขั้นพื้นฐาน (Quick Search) Search Method

10 Search สืบค้นจากประเภทกลุ่มข้อมูลบริการข่าวสารทันสมัยสืบค้นจากคำค้น สืบค้นข้อมูลด้าน ตลาดหลักทรัพย์ สืบค้นจากหัวเรื่อง

11 คลิกเลือกหัวเรื่องย่อย ที่ต้องการ Subject Directory

12 Search Forms คลิกเลือกหัวข้อประเภทข้อมูลจาก Search Forms หรือ คลิก Edit เพื่อแก้ไขการแสดง Search Forms ในหน้า Homepage

13 Search Forms 1. เลือกรูปแบบข้อมูลจากหัวข้อ 2. ใส่คำค้นและระบุขอบเขต 3. ระบุแหล่งข้อมูล วันที่ และลำดับการแสดงผลลัพธ์ 1 2 3 4 5 4. คลิกเครื่องหมายถูกหากต้องการให้ฟอร์มปรากฏในหน้า Homepage 5. คลิก Search

14 Edit Search Forms 2. คลิกเลือกกลุ่มข้อมูลที่ต้องการให้แสดงในหน้า Homepage และคลิก Save 1. คลิก Edit 1 2

15 Quick Search 2. เลือกแหล่งข้อมูล 2 1. ใส่คำค้น 1 4. คลิก Search 4 3. ระบุระยะเวลา 3 “market share”

16 Specifying a Date (การกำหนดค่าวันที่)

17 การกำหนดค่าวันที่ 2. เลือกระบุขอบเขตในช่อง Form และ To 1. เลือกจากทางเลือกของรายการ

18 Specifying a Date การกำหนดค่าวันที่ (Specifying a Date) (ต่อ) การระบุวันที่สามารถทำได้ 3 ลักษณะคือ ระบุเดือน/วัน/ปี : mm/dd/yyy ระบุเดือนและปี : mm/yyyy ระบุเฉพาะปี : yyyy ตัวอย่างเช่น ต้องการสืบค้นเอกสารในช่วง July 24, 2000 สามารถระบุได้ดังนี้ 07/24/2000 July 24,2000 7/24/00 Jul 24,2000

19 Specifying a Date การกำหนดค่าวันที่ (Specifying a Date) (ต่อ) ตัวอย่างการระบุวันที่ช่อง From : To ค้นเอกสารเฉพาะวันที่ 15 ตุลาคม 1999 10/15/1999 ค้นเอกสารหลังวันที่ 15 ตุลาคม 1999 10/15/1999 ค้นเอกสารก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 1999 10/15/1999 ค้นเอกสารตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 1999 - 31 ธันวาคม 2000 10/15/1999 12/31/1999

20 Boolean Search Techniques (เทคนิคการใช้ Boolean) (เทคนิคการใช้ Boolean)

21 * แทนที่อักษรหนึ่งตัวอักษร เช่น wom*n = women หรือ woman bank*** = banker, banking ! ละตัวอักษรตั้งแต่ศูนย์ตัวอักษรขึ้นไป เช่น child! = child, children, childish aquil! = acquired, acquiring, acquisition Boolean Search Techniques

22 PRE/n : เชื่อมคำหรือวลีตามลำดับก่อนหลัง โดยระยะห่าง ระหว่างคำจะปรากฏตามจำนวน n คำ เช่น : doctor OR physician จะพบทั้ง doctor และ physician หรือคำใดคำหนึ่ง เช่น : Southwest PRE/2 air OR airline จะพบ Southwest air หรือ Southwest airline OR : พบคำใดคำหนึ่งหรือทั้งสองคำในเอกสาร Boolean Search Techniques

23 W/s : ค้นหาเอกสารที่มีคำค้นปรากฏอยู่ในประโยคเดียวกัน เช่น : doctor W/s malpractice จะพบ doctor อยู่ใน ประโยคเดียวกันกับ malpractice W/n : เชื่อมคำหรือวลี ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เรียงตามลำดับของคำ เช่น : doctor W/5 malpractice พบ doctor อยู่ห่าง จาก malpractice ภายใน 5 คำ โดยคำใดมาก่อนก็ได้ หมายเหตุ : W/s ไม่สามารถใช้ร่วมกับ W/n หรือ PRE/n ได้ หมายเหตุ : n ใช้แทนตัวเลขตั้งแต่ 1-255 Boolean Search Techniques

24 AND : เชื่อมคำหรือวลีโดยทุกคำจะต้องปรากฏอยู่ในเอกสาร เช่น : doctor AND malpractice จะพบทั้งdoctor และ malpractice อยู่ในเอกสารเดียวกัน AND NOT : ค้นหาเอกสารที่ไม่มีคำหรือวลีที่ไม่ต้องการ เช่น : doctor AND NOT malpractice พบ doctor แต่ไม่พบ malpractice W/p : ค้นหาเอกสารที่มีคำค้นปรากฏอยู่ในย่อหน้าเดียวกัน เช่น : doctor W/p malpractice จะพบคำว่า doctor อยู่ในย่อหน้าเดียวกับ malpractice หมายเหตุ : W/s ไม่สามารถใช้ร่วมกับ W/n หรือ PRE/n ได้ Boolean Search Techniques

25 การใช้คำสั่งในการระบุขนาดตัวอักษร CAPS : ต้องมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย 1 ตัว ในแต่ละคำ NOCAPS : ในคำนั้นๆ ต้องไม่มีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ALLCAPS : ในคำนั้นๆ ต้องเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด Boolean Search Techniques

26 ตัวอย่างเช่น allcaps (aids) หรือ allcaps (AIDS) = AIDS caps (star spangled banner) หรือ caps (Star Spangled Banner) nocaps (law) = law Boolean Search Techniques หมายเหตุ - คำสั่งนี้ไม่สามารถใช้กับการสืบค้นแบบ Quick Search ได้ - คำสั่ง CAPS, NOCAPS, ALLCAPS ไม่สามารถใช้ร่วมกับ คำเชื่อม (Connectors) ได้

27 สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้สืบค้น Arithmetic OperatorsMeaning Arithmetic Operators Meaning = is equal to or is > aftgreater than or after < befless than or before Boolean Search Techniques

28 Power Search- Source to Search Source to Search จัดกลุ่มประเภทเอกสาร My Sources แหล่งข้อมูล 20 รายการ ล่าสุดที่ใช้ในการสืบค้น Top Sources แหล่งข้อมูลมีผู้นิยมใช้ มากที่สุด Find More Sources ค้นหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

29 Power Search- Find More Sources 1. เลือกประเภทแหล่งข้อมูล 2. คลิก ADD เพื่อเลือกใช้เป็น แหล่งข้อมูลเพื่อการสืบค้น 3. คลิก Done Search Now 2 Banking Stories 1 3

30 Power Search- Find More Sources Asia Pulse

31 Power Search- Find More Sources National Journal 1. คลิกดูรายชื่อแหล่งข้อมูลตามตัวอักษร หรือพิมพ์ชื่อแล้วคลิกปุ่ม Find 2. คลิก ADD และคลิกปุ่ม Done Search Now 1 2 National Journal

32 Power Search- Find More Source-Icon แสดงรายชื่อแหล่งเอกสารที่บรรจุอยู่ในหัวข้อใหญ่ แสดงข้อมูลของแหล่งเอกสาร แสดงการเลือกรายชื่อเอกสาร

33 Power Search- Edit My Sources คลิก Delete เพื่อลบข้อมูลจากนั้นคลิก Done เพื่อกลับสู่หน้าจอ Power Search

34 Power Search Benchmarking and (performance indicator) 1 2 3 4 5 1. เลือกแหล่งข้อมูลเพื่อ การสืบค้น 2. ใส่คำค้น 3. ค้นหาจากดรรชนีคำ เช่น จาก Subject เป็นต้น 4. ระบุระยะเวลา 5. เลือกรูปแบบการ เรียงลำดับผลลัพธ์ 6. คลิก Search 6

35 Market Information

36 Market Indicators-Quotes & News 1. เลือก Stock Symbols หรือ Company Name 2. พิมพ์ชื่อบริษัทหรือสัญลักษณ์หุ้นให้ตรงกับสิ่งที่เลือก 3. เลือกสิ่งที่ต้องการสืบค้น 4. คลิก Submit Query 1 2 IBM 34

37 Market Indicators-Quotes & News 1. คลิกเลือกรูปแบบการแสดงผล 2 2. เลือกอ่านเนื้อหาข่าวที่เกี่ยวข้อง 1

38 My Portfolio 1. ใส่สัญลักษณ์หุ้นหรือชื่อบริษัท 2. เลือกสัญลักษณ์หุ้นหรือชื่อบริษัทให้ตรงกับคำค้นที่ใส่ 3. ระบุปริมาณหุ้นและราคาที่ต้องการซื้อ4. คลิก Submit Query 1 2 IBM 3 4

39 My Portfolio 1. เลือกดูข้อมูลที่ต้องการ 2. คลิกเพื่อบันทึกลงใน My Portfolio 3. คลิกเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง 12 3

40 Results 1. เลือกรูปแบบการแสดงผล2. จำกัดผลการสืบค้น 4. เลือกจัดการผลลัพธ์3. แก้ไขการสืบค้นหรือสืบค้นใหม่ 43 2 1

41 Document Delivery Print (การสั่งพิมพ์เอกสาร) Email (การส่งเอกสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์) Download (การบันทึกเอกสาร)

42 Print 2. เลือกรูปแบบ 1. เลือกบทความที่ต้องการพิมพ์ 3. คลิก View Printable Page 1 2 3

43 Email

44 Download

45 Download คลิก mouse ขวาและเลือก Save Target AS… เพื่อบันทึก หรือคลิก mouse ซ้ายเพื่อแสดงบทความ คลิก

46 My News

47 Personal News 1. คลิก Create New Topic 2. เลือกสืบค้นจาก Power Search หรือ Search Forms 2 1

48 Personal News คลิก Track in Personal News ที่ปรากฏในหน้า Results

49 Personal News 1. ใส่หัวเรื่อง 1 2 2. เลือกการ Update 3 3. เลือกเขตเวลาและช่วงเวลา 4 4. เลือกรูปแบบเอกสารที่ต้องการ 5 5. ใส่ Email address 6. คลิก Save 6

50 Real Time News คลิก Create New Topic

51 Real Time News 1. เลือกกลุ่มข้อมูล2. ใส่คำค้น3. คลิก Search 1 2 3

52 Real Time News คลิก Save Topic

53 Real Time News 1. ใส่หัวเรื่อง 2. เลือกความถี่ในการจัดส่งและรูปแบบเอกสาร 3. คลิก Save แก้ไขข้อมูล 1 2 3

54


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย การใช้งานฐานข้อมูล Nexis.com การใช้งานฐานข้อมูล Nexis.com โดย จิรวัฒน์ พรหม พร Thai Library.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google