งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน. วิชา ภาษาอังกฤษ. เรื่อง บทสนทนาภาษาอังกฤษในโรงแรม. จัดทำโดย. 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน. วิชา ภาษาอังกฤษ. เรื่อง บทสนทนาภาษาอังกฤษในโรงแรม. จัดทำโดย. 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงาน. วิชา ภาษาอังกฤษ. เรื่อง บทสนทนาภาษาอังกฤษในโรงแรม. จัดทำโดย. 1
รายงาน วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง บทสนทนาภาษาอังกฤษในโรงแรม จัดทำโดย นางสาวชลธิชา จอกสำนัก เลขที่ นางสาววริศรา สอนสุ่ย เลขที่ นางสาวจินตหรา ก่อกำลัง เลขที่ นายพีระยุทธ์ ทองระย้า เลขที่ นายวนศักดิ์ เกิ้อหนุน เลขที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนภูเขียว เสนอ คุณครูรพีพรรณ ชาติหาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 30

2 Conversation

3 Receptionist : Hello, Marriott Hotel, how may I help you. Nancy : Hi
Receptionist : Hello, Marriott Hotel, how may I help you? Nancy : Hi. I'd like to make a reservation.

4 Receptionist : Just a moment. OK, for what date. Nancy : July 25th
Receptionist : Just a moment. OK, for what date? Nancy : July 25th. Receptionist : How many nights will you be staying? Nancy : 2 nights. What's the room rate?

5 Receptionist : 75 dollars a night plus tax
Receptionist : 75 dollars a night plus tax. Would you like me to reserve a room for you? Nancy : Yes please. Receptionist : Your name? Nancy : Nancy Anderson.

6 Receptionist Miss anderson how will you be paying
Receptionist Miss anderson how will you be paying? Nancy :visa Receptionist Card number please. Nancy :

7 Receptionist : Expiration date
Receptionist : Expiration date? Nancy : 1/9/ Receptionist : OK, You're all set. We'll see you on the 25th.

8


ดาวน์โหลด ppt รายงาน. วิชา ภาษาอังกฤษ. เรื่อง บทสนทนาภาษาอังกฤษในโรงแรม. จัดทำโดย. 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google