งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microprocessor and Interfacing 261313 Introduction to Microprocessors II

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microprocessor and Interfacing 261313 Introduction to Microprocessors II"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microprocessor and Interfacing 261313 Introduction to Microprocessors II http://www.e-cpe.org/moodle

2 What is this?

3 Liquid Nitrogen

4

5 Gigabyte 2009 Overclock Champion 3.3 GHz --> 5.3 GHz

6 What Makes a CPU Hot? Clock Frequency Transistor Size

7 Processor Fabrication Technology 1997 2008

8 Pentium 2 – Slot Footprint

9 Moore’s Law (1965) “The number of transistors on a chip will double about every two years.”

10 Moore’s Law True for 40 Years

11 The Next 20 Years

12 Why more transistors? PentiumCore i7

13 Transistor Usage Larger Cache  Core i7 has 8Mb L3 Cache More Cores  Core i7 has 4 CPU cores  Other core types, such as GPUs More Complex CPU Features  Extended Instruction Set (MMX, SSE, etc)  Advanced Optimizations (OoOE)

14 System Performance is More than CPU Speed

15 How does the program data flow? Printf(“Hello World”); Hello.exe

16 Execution Data flow Hello.exe Chipset RAM HDD CPU Display

17

18

19 Hello.exe Chipset RAM HDD CPU Display

20 Component Speeds RAM  DDR2 - 4.2 GB/s  DDR3 – 8.4 GB/s Hard Drive  SATA1.5 – 150 MB/s  SATA3 – 300 MB/s

21 Conclusions: วิธีต่างๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพของ CPU เพิ่มความเร็วสัญญาณนาฬิกา  ต้องระวังความร้อน  ยิ่งผลิตขนาด CPU เล็กก็จะยิ่งกินไฟน้อย เพิ่มจำนวน transistor เพื่อใส่ความาสามารถใหม่ๆ ลดคอขวดในระบบโดยการเพิ่มความเร็ว ส่วนประกอบต่างๆ ให้ไม่ทิ้งห่าง CPU จนเกินไป ใช้ Cache และเทคนิคอื่นๆ เพื่อลดการใช้งาน ส่วนประกอบที่ช้า


ดาวน์โหลด ppt Microprocessor and Interfacing 261313 Introduction to Microprocessors II

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google