งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำนำ รายงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ภาษาอังกฤษ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับชนเผ่า Aborigin ซึ่ง จะบอกถึงเรื่องราวในด้านต่างๆดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำนำ รายงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ภาษาอังกฤษ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับชนเผ่า Aborigin ซึ่ง จะบอกถึงเรื่องราวในด้านต่างๆดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำนำ รายงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ภาษาอังกฤษ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับชนเผ่า Aborigin ซึ่ง จะบอกถึงเรื่องราวในด้านต่างๆดังนี้ Origin,Languages,Music, Art Education,Traditional และ recreation ในส่วนเนื้อหาจะเป็นการรายงานเป็น ภาษาอังกฤษ หากมีข้อผิดตกบกพร่อง ประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ ด้วยความปรารถนาดี คณะผู้จัดทำ กลุ่ม Aborigin ม.6/3

3

4 The general consensus among scholars for the arrival of humans in Australia is placed at 40,000 to 50,000 years ago with a possible range of up to 70,000 years ago. The earliest human remains found to date are that of Mungo Man which have been dated at about 40,000 years old.consensusMungo Man Origin

5 At the time of first European contact, it has been estimated the absolute minimum pre-1788 population was 315,000, while recent archaeological finds suggest that a population of 750,000 could have been sustained. The mode of life and material cultures varied greatly from region to region. The greatest population density was to be found in the southern and eastern regions of the continent, the Murray River valley in particular. population densityMurray River

6

7 The Indigenous languages of mainland Australia and Tasmania have not been shown to be related to any languages outside Australia. In the late 18th century, there were anywhere between 350 and 750 distinct groupings and a similar number of languages and dialects.Indigenous languages18th century Languages

8 At the start of the 21st century, fewer than 200 Indigenous Australian languages remain in use and all but about 20 of these are highly endangered. Linguists classify mainland Australian languages into two distinct groups, the Pama- Nyungan languages and the non-Pama Nyungan.Pama- Nyungan languages

9 Aboriginal people developed unique instruments and folk styles. Called a yirdaki by the Yolngu, the didgeridoo (the officially recognised spelling "Didjeridu" is rarely used) is commonly considered the national instrument of Aboriginal people, and it is claimed to be the world's oldest wind instrument.Yolngu didgeridoo Music

10 However, it was traditionally only played by Arnhem Land people, such as the Yolngu, and then only by the men. It has possibly been used by the people of the Kakadu region for 1500 years.Arnhem LandKakadu

11

12 Australia has a tradition of Aboriginal art which is thousands of years old, the best known forms being rock art and bark painting. These paintings usually consist of paint using earthly colours, specifically, from paint made from ochre. Traditionally, Aborigines have painted stories from their dreamtime.bark painting Art

13

14 Indigenous students as a group leave school earlier, and live with a lower standard of education, compared with their non-indigenous peers. Although the situation is slowly improving (with significant gains between 1994 and 2004), both the levels of participation in education and training among Indigenous Australians and their levels of attainment remain well below those of non-Indigenous Australians. Education

15 The game is believed by some to have inspired Tom Wills, inventor of the code of Australian rules football, a popular Australian winter sport. The Wills family had strong links to indigenous people and Wills coached the first Australian cricket side to tour England, the Australian Aboriginal cricket team in England in 1868. Similarities between Marn Grook and Australian football include the unique skill of jumping to catch the ball or high "marking", which results in a free kick. Tom WillsAustralian rules footballAustralian Aboriginal cricket team in England in 1868 Traditional recreation

16

17 BODY http://en.wikipedia.org/wiki/Indigen ous_Australians Bibliograthy

18 PICTURE http://img179.imageshack.us/img179/4839/ab origine2fw1.jpg http://qwer.dek- d.com/contentimg/note/sorry3.jpg http://www.sarakadee.com/blog/oneton/wp- content/aborigin.jpg http://learners.in.th/file/tigers/untitled2.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Aboriginal _football.jpg

19 Bember Phutcharee Dennarongdech N.22 Sirinya Jundang N.23 Viphada Bhukumgong N.33 Manatsaporn Sainil N.35 M.6/3


ดาวน์โหลด ppt คำนำ รายงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ภาษาอังกฤษ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับชนเผ่า Aborigin ซึ่ง จะบอกถึงเรื่องราวในด้านต่างๆดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google