งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม ที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ warm the middle troposphere cool the lower stratosphere องค์ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม ที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ warm the middle troposphere cool the lower stratosphere องค์ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม ที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ warm the middle troposphere cool the lower stratosphere องค์ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ppt ประกอบการบรรยายในการฝึกอบรม หลักสูตร การเตรียมความพร้อม รองรับกิจกรรมเรดด์พลัส (สำหรับเจ้าหน้าที่) เรื่องความเป็นมาและหลักการของเรดด์พลัส ในวันที่ 14 และ 15 พฤษภาคม: 09.30-10.30 น. ณ โรงแรมมารวย การ์เดน กรุงเทพ

2 “It’s not a belief system; it’s an system; it’s an observable observable scientific fact.” September 2005 No Room to Run No Room to Run Global warming approaching critical point LONDON, England (AP) -- Global warming is approaching the critical point of no return, after which widespread drought, crop failure and rising sea-levels would be irreversible, an international climate change task force warned Monday. 01-24-2005, 01:13 PM 25 มกราคม 2548 บทสรุปจากองค์ความรู้ เรื่องการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน เมื่อปลายปี ค.ศ. 2005  Global Climate Change, Melting Glaciers - National Geographic Global Climate Change, Melting Glaciers - National Geographic  If it continues to melt at its current rate—contracting morethan 600 feet.... Local projects like that might not do much goodin the very long run, though, depending on the course ofchange elsewhere on the planet.... " It's not a belief system ; it's an observable scientific fact, " Bates says..... Signs From Earth : No Room to Run...

3 Report: Global warming approaching critical point - AnandTech...Report: Global warming approaching critical point - AnandTech... Report: Global warming near critical point - US news - Environment... updated 1/24/2005Report: Global warming near critical point - US news - Environment... Global Warming Approaching Critical Point - Nature & The...Global Warming Approaching Critical Point - Nature & The... Global warming approaching critical point - Nothing is as simpleGlobal warming approaching critical point - Nothing is as simple Global Warming Approaching Critical Point Global Warming Approaching Critical Point - eBaum's World ForumGlobal Warming Approaching Critical Point - eBaum's World Forum Report: Global warming approaching critical point CNN ^ | Jan 24th, 2005Report: Global warming approaching critical point Report: Global warming approaching critical point - Tranceaddict...Report: Global warming approaching critical point - Tranceaddict... Global warming approaching critical point [Archive] - Anabolic... 01-24-2005, 11:13 AMGlobal warming approaching critical point [Archive] - Anabolic... Global Climate Change, Melting Glaciers - National GeographicGlobal Climate Change, Melting Glaciers - National Geographic –If it continues to melt at its current rate—contracting more than 600 feet.... Local projects like that might not do much good in the very long run, though, depending on the course of change elsewhere on the planet.... " It's not a belief system; it's an observable scientific fact," Bates says..... Signs From Earth: No Room to Run... environment.nationalgeographic.com/environment/global.../big-thaw / - แคช - ใกล้เคียงแคชใกล้เคียง Global Warming On Trial: Inhofe Calls For Investigation Of UN IPCC 23 Nov 2009Global Warming On Trial: Inhofe Calls For Investigation Of UN IPCC In wake of CRU e-mails, GOP Senator pushes for investigation... 24 Nov 2009In wake of CRU e-mails, GOP Senator pushes for investigation... SPECIAL INVESTIGATION: Climate change emails row deepens as... 17 Dec 2009SPECIAL INVESTIGATION: Climate change emails row deepens as... Summarizing the Investigations on Climate Science | World...Summarizing the Investigations on Climate Science | World... 12 Jul 2010... A series of international investigations into recent climate science controversies are now publishing their findings, and so far, they have cleared... www.wri.org/stories/2010/.../summarizing-investigations-climate-science - แคช - ใกล้เคียง แคช ใกล้เคียง Climategate in Review 11 Apr 2012... What came to light during this investigation was the following: Climate science research is almost exclusively funded by governments... A number of people have done an excellent job of summarizing the skeptics viewpoint. go-galt.org/climategate.html - แคช - ใกล้เคียงClimategate in Review แคช ใกล้เคียง บทสรุปจากองค์ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ระหว่างปี ค.ศ. 2004- 2011

4 November 23, 2009:November 23, 2009: Senator James Inhofe (R OK) is calling for a Senate investigation into global warming science in light of disclosures from the CRU e-mails. ( C limate R esearch U nit of the University of East Anglia, U.K. ) [“I am calling for an investigation of] the IPCC and on the United Nations on the way that they cooked the science to make this thing look as if the science was settled, when all the time of course we knew it was not,”] http://www.examiner.com/washington-county- independent-in-minneapolis/in-wake-of-cru-e-mails-gop-senator-pushes-for-investigationJames InhofeUniversity of East Anglia http://www.examiner.com/washington-county- independent-in-minneapolis/in-wake-of-cru-e-mails-gop-senator-pushes-for-investigation 13 December 2009: SPECIAL INVESTIGATION: Climate change emails row deepens as Russians admit they DID come from their Siberian server “ Professor Trevor Davies, the university’s Pro-Vice Chancellor and a former CRU director, told me. ‘ I am certain that the science is rock solid.’ http://www.dailymail.co.uk/news/article- 1235395/SPECIAL-INVESTIGATION-Climate-change-emails-row-deepens--Russians-admit-DID-send-them.html http://www.dailymail.co.uk/news/article- 1235395/SPECIAL-INVESTIGATION-Climate-change-emails-row-deepens--Russians-admit-DID-send-them.html July 12, 2010 :Summarizing the Investigations on Climate Science Tags: climate change UNFCCC. A series of international investigations have cleared climate scientists of manipulating the evidence, and reaffirmed the integrity of the basic science. http://www.wri.org/stories/2010/07/summarizing-investigations-climate-science?utm_campaign=bbnc&utm_medium=wridigest-2010- 07&utm_source=email&utm_content=hyperlink&utm_term=SummarizingClimateScienceInvestigationsclimate changeUNFCCC http://www.wri.org/stories/2010/07/summarizing-investigations-climate-science?utm_campaign=bbnc&utm_medium=wridigest-2010- 07&utm_source=email&utm_content=hyperlink&utm_term=SummarizingClimateScienceInvestigations Additional information from 2009-2012 By Kelly Levin on July 12, 2010Kelly Levin Model Helena Christensen at the UN climate change conference

5 SPECIAL INVESTIGATION: Climate change emails http://www.dailymail.co.uk/news/article-1235395/SPECIAL-INVESTIGATION-Climate-change-emails-row-deepens--Russians-admit-DID-send-them.html  data from tree rings ‘hockey stick’ –The data on temperature reconstructions from tree ring analysis are not misleading or hidden.

6 SPECIAL INVESTIGATION: Climate change emails http://www.dailymail.co.uk/news/article-1235395/SPECIAL-INVESTIGATION-Climate-change-emails-row-deepens--Russians-admit-DID-send-them.html -but what happens to the green line of data from tree rings?


ดาวน์โหลด ppt ศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม ที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ warm the middle troposphere cool the lower stratosphere องค์ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google