งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับปรุงล่าสุด 20/01/53 สรุป ACM Digital Library โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับปรุงล่าสุด 20/01/53 สรุป ACM Digital Library โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับปรุงล่าสุด 20/01/53 สรุป ACM Digital Library โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2 สารสนเทศที่ให้บริการคือ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น วารสาร (Journals), Magazines, Transactions และเอกสาร ประกอบการประชุมวิชาในหัวข้อต่างๆ (Proceeding) จากสำนักพิมพ์ Association for Computing Machinery ครอบคลุมเนื้อหาทาง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริการเอกสารฉบับเต็ม Full Text ไม่จำกัดสิทธิจำนวนผู้ใช้ เนื้อหาในภาพรวม

3 Browse การไล่เรียงชื่อสิ่งพิมพ์ตามประเภทสิ่งพิมพ์ เช่น Journals, Transactions, Proceeding เป็นต้น การสืบค้นด้วยคำสำคัญทำได้ 2 วิธี Basic Search Advanced Search all of this text (and) ทุกคำต้องปรากฏอยู่ในเอกสาร เดียวกัน any of this text (or) คำใดคำหนึ่ง หรือทุกคำ ต้องปรากฏอยู่ ในเอกสารเดียวกัน none of this text (not) คำนี้ต้องไม่ปรากฏอยู่ในเอกสาร เดียวกัน คำค้นตั้งแต่สองคำขึ้นไปเชื่อมโดย AND สัญลักษณ์พิเศษที่ใช้ “…”(quotation mark), Wildcard * วิธีการสืบค้นข้อมูล

4 Full Text ให้บริการในรูปแบบ PDF เป็นส่วนใหญ่ และรูปแบบ HTML บางเอกสาร มีการ Review บทความ มีการอ้างถึงบทความ (Citing) การจัดการผลลัพธ์ทำได้โดย สั่งพิมพ์ บันทึกในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมเช่น EndNote, RefWorks เป็นต้น ถ่ายโอนไปจัดเก็บใน EndNote Web รายการผลลัพธ์


ดาวน์โหลด ppt ปรับปรุงล่าสุด 20/01/53 สรุป ACM Digital Library โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google