งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 5 Using Predicate Logic 323-670 Artificial Intelligence ดร. วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 5 Using Predicate Logic 323-670 Artificial Intelligence ดร. วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 5 Using Predicate Logic 323-670 Artificial Intelligence ดร. วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 323-670 Artificial Intelligence Lecture 16Page 2 Representing simple facts in logic  It is raining. RAINING  If it is raining then it is not sunny. RAINING  ~ SUNNY  All men are motal. MORTALMAN man(mortal) X : man(X)  mortal(X) 1. Change sentences 1–8 on page 134 to predicate logic. 2. prove ~loyalto(Marcus,Caesar) on page 136 Fig. 5.2

3 323-670 Artificial Intelligence Lecture 16Page 3 Representing Instance and Isa Figure 5.3 page 138. : representing class membership

4 323-670 Artificial Intelligence Lecture 16Page 4 Computable functions and predicate Figure 5.4 page 142. :a set of facts about Marcus

5 323-670 Artificial Intelligence Lecture 16Page 5 Computable functions and predicate Figure 5.5 page 143. : Prove Marcus is dead


ดาวน์โหลด ppt Chapter 5 Using Predicate Logic 323-670 Artificial Intelligence ดร. วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google