งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 23/04/54 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับปรุงครั้งล่าสุด 23/04/54 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับปรุงครั้งล่าสุด 23/04/54 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 1

2 ● เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Business Expert Press ● ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านการบริหารจัดการ เช่น ธุรกิจ ระหว่างประเทศ การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบัญชีเพื่อการ จัดการ การสื่อสารในองค์กร การบัญชีการเงิน การ บริหารทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์กร เป็นต้น ● ประกอบด้วยหนังสือมากกว่า 50 ชื่อเรื่อง ● แสดงเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ PDF Introduction 2

3 1. Browse Browse Browse Subject 2. Search Search Method 3

4 Homepage 4

5 Browse 3 2 1. คลิกเลือกที่ Browse3. เลือกหนังสือเล่มที่สนใจ 2. คลิกเลือกไล่เรียงอักษรเริ่มต้นของชื่อหนังสือ 1 5

6 Browse Subject 3 2 1 1. คลิกเลือกที่ Browse Subject 3. เลือกหนังสือเล่มที่สนใจ 2. คลิกเลือกสาขาวิชาที่ต้องการ 6

7 Search 2 4 1. คลิกเลือกที่ Search 2. ใส่คำค้นหรือวลี 3. เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการ 4. คลิก Search 3 1 7

8 Advanced Search 1. คลิกที่ Advanced Search 2. ใส่คำค้นหรือวลี3. ระบุเขตข้อมูล 4. ระบุคำเชื่อม5. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์6. คลิก Search 2 1 3 4 5 6 8

9 Search Results 1 5 1. จำนวนผลลัพธ์ที่ได้และคำค้นที่ใช้ 2. เลือกคั่นหน้าหนังสือ (bookmarks) 3. คลิกไปยังหนังสือเล่มที่ต้องการ 4. คลิกเลือกรูปแบบการแสดงรายละเอียดของหนังสือ 5. พิมพ์คำสำคัญเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการสืบค้น 3 4 2 9

10 Table of Contents หน้าสารบัญของหนังสือ 10

11 Details รายละเอียดทางบรรณานุกรมของหนังสือ คลิกที่ EndNote เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม 11

12 Search Results แสดงผลคำค้นที่ปรากฎภายในส่วนต่างๆของหนังสือ 12

13 Share it แบ่งปันเนื้อหาของหนังสือผ่าน Social Network 13

14 eBooks Toolbar 123 4 6 1. เลือกคั่นหน้าหนังสือ (Bookmarks) 2. ไปยังหน้าแสดงผลลัพธ์ 3. เลือกแสดงหน้าสารบัญพร้อมเนื้อหา หรือ แสดงเฉพาะเนื้อหา 4. ไปหน้าก่อนหน้าหรือหน้าถัดไป 5. เลือกแปลเนื้อหาของเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาจีน 6. บันทึก (Save) หรือ สั่งพิมพ์ (Print) เอกสาร 5 14

15 Bookmarks เลือกจัดการหรือลบรายการหนังสือที่มีการคั่นหน้าของเอกสารไว้ 15

16 1. คลิกที่ Search History 2. เลือกรายการคำค้นที่ต้องการ 3. เลือกบันทึกหรือลบคำค้น 4. เลือกผสมคำค้นเดิม เพื่อสืบค้นใหม่ 5. หรือ ระบุคำค้นเพิ่มเติม เพื่อผสมกับคำค้นเดิมแล้วสืบค้นใหม่ 32 5 4 Search History 1 16

17 Logout เลิกใช้งานทุกครั้งให้คลิกที่ปุ่ม Log Out 17

18 18


ดาวน์โหลด ppt ปรับปรุงครั้งล่าสุด 23/04/54 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google