งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 23/04/54 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับปรุงครั้งล่าสุด 23/04/54 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับปรุงครั้งล่าสุด 23/04/54 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 1

2 ● เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Business Expert Press ● ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านการบริหารจัดการ เช่น ธุรกิจ ระหว่างประเทศ การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบัญชีเพื่อการ จัดการ การสื่อสารในองค์กร การบัญชีการเงิน การ บริหารทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์กร เป็นต้น ● ประกอบด้วยหนังสือมากกว่า 50 ชื่อเรื่อง ● แสดงเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ PDF Introduction 2

3 1. Browse Browse Browse Subject 2. Search Search Method 3

4 Homepage 4

5 Browse คลิกเลือกที่ Browse3. เลือกหนังสือเล่มที่สนใจ 2. คลิกเลือกไล่เรียงอักษรเริ่มต้นของชื่อหนังสือ 1 5

6 Browse Subject คลิกเลือกที่ Browse Subject 3. เลือกหนังสือเล่มที่สนใจ 2. คลิกเลือกสาขาวิชาที่ต้องการ 6

7 Search คลิกเลือกที่ Search 2. ใส่คำค้นหรือวลี 3. เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการ 4. คลิก Search 3 1 7

8 Advanced Search 1. คลิกที่ Advanced Search 2. ใส่คำค้นหรือวลี3. ระบุเขตข้อมูล 4. ระบุคำเชื่อม5. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์6. คลิก Search

9 Search Results จำนวนผลลัพธ์ที่ได้และคำค้นที่ใช้ 2. เลือกคั่นหน้าหนังสือ (bookmarks) 3. คลิกไปยังหนังสือเล่มที่ต้องการ 4. คลิกเลือกรูปแบบการแสดงรายละเอียดของหนังสือ 5. พิมพ์คำสำคัญเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการสืบค้น

10 Table of Contents หน้าสารบัญของหนังสือ 10

11 Details รายละเอียดทางบรรณานุกรมของหนังสือ คลิกที่ EndNote เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม 11

12 Search Results แสดงผลคำค้นที่ปรากฎภายในส่วนต่างๆของหนังสือ 12

13 Share it แบ่งปันเนื้อหาของหนังสือผ่าน Social Network 13

14 eBooks Toolbar เลือกคั่นหน้าหนังสือ (Bookmarks) 2. ไปยังหน้าแสดงผลลัพธ์ 3. เลือกแสดงหน้าสารบัญพร้อมเนื้อหา หรือ แสดงเฉพาะเนื้อหา 4. ไปหน้าก่อนหน้าหรือหน้าถัดไป 5. เลือกแปลเนื้อหาของเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาจีน 6. บันทึก (Save) หรือ สั่งพิมพ์ (Print) เอกสาร 5 14

15 Bookmarks เลือกจัดการหรือลบรายการหนังสือที่มีการคั่นหน้าของเอกสารไว้ 15

16 1. คลิกที่ Search History 2. เลือกรายการคำค้นที่ต้องการ 3. เลือกบันทึกหรือลบคำค้น 4. เลือกผสมคำค้นเดิม เพื่อสืบค้นใหม่ 5. หรือ ระบุคำค้นเพิ่มเติม เพื่อผสมกับคำค้นเดิมแล้วสืบค้นใหม่ Search History 1 16

17 Logout เลิกใช้งานทุกครั้งให้คลิกที่ปุ่ม Log Out 17

18 18


ดาวน์โหลด ppt ปรับปรุงครั้งล่าสุด 23/04/54 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google