งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย... จิรวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย... จิรวัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 17/03/54

2 Descriptions of Fungi and Bacteria เป็นฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลทางด้านเชื้อราและแบคทีเรีย และ ยังครอบคลุมในเรื่องของลักษณะเฉพาะ สาเหตุของโรค อาการของ โรค และการรักษาในปัจจุบัน ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อนักพืชวิทยา สัตว แพทย์ และนักจุลชีววิทยาที่ศึกษาวิจัยทางด้านเชื้อราโดยเฉพาะ ให้ ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1964 จากเอกสารมากกว่า 1,600 รายการ เข้าสู่ฐานที่ : http://www.cabi.org/DFB เป็นฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลทางด้านเชื้อราและแบคทีเรีย และ ยังครอบคลุมในเรื่องของลักษณะเฉพาะ สาเหตุของโรค อาการของ โรค และการรักษาในปัจจุบัน ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อนักพืชวิทยา สัตว แพทย์ และนักจุลชีววิทยาที่ศึกษาวิจัยทางด้านเชื้อราโดยเฉพาะ ให้ ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1964 จากเอกสารมากกว่า 1,600 รายการ เข้าสู่ฐานที่ : http://www.cabi.org/DFB

3 Search Methods 1.Browse ●Browse by Date ●Browse by Continent 2. Search 1.Browse ●Browse by Date ●Browse by Continent 2. Search

4 Browse by Date 1 1. เลือกไล่เรียงปีที่ต้องการจาก Browse by Date 2. เลือกรายการที่ต้องการ 3. หรือ คลิก PDF เพื่อดูเอกสารฉบับเต็ม 2 3

5 Browse by Continent 1. เลือกไล่เรียงทวีปที่ต้องการ (Browse by Continent ) 2. จะพบเอกสารที่ได้จากการสืบค้นคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เลือก 1 2

6 Search 1 2 1. พิมพ์คำหรือวลี แล้วคลิก Search 2. หน้าแสดงผลลัพธ์ เลือกรายการที่ต้องการ

7 Document 1 2 1. รายละเอียดเนื้อหาของเอกสาร2. คลิก PDF เพื่อเรียกดูเอกสารฉบับเต็ม

8 Full Text - PDF เลือกสั่งพิมพ์หรือบันทึกเอกสารฉบับเต็ม

9


ดาวน์โหลด ppt โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย... จิรวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google