งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ช่องทางการติดต่อสื่อสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

2 วิเคราะห์จดหมายตามหัวข้อดังต่อไปนี้
จดหมายนี้คือจดหมายประเภทใด จดหมายนี้มีลักษณะอย่างไร รูปแบบของจดหมายเป็นอย่างไร ภาษาที่ใช้ในการเขียนจดหมายเป็นอย่างไร

3 กิจกรรม อินเทอร์เน็ตว่อง สมองไว

4 จดหมายนี้คือจดหมายประเภทใด
จดหมายกิจธุระ

5 ๒. จดหมายนี้มีลักษณะอย่างไร
จดหมายกิจธุระ เป็นจดหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจธุระ หรือการงานที่เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิต เช่น เสนอขายสินค้าและบริการ ติดตามหนี้ เรียกร้องเกี่ยวกับข้อผิดพลาด และขอความอนุเคราะห์ต่าง ๆ

6 ๓. รูปแบบของจดหมายนี้เป็นอย่างไร
๑. ที่อยู่ผู้ส่ง ๒. วัน เดือน ปี ๓. เรื่อง ๔. คำขึ้นต้น ๕. สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖. เนื้อความหรือใจความ๗. คำลงท้าย ๘. ลายมือชื่อ ๙. ชื่อเต็ม

7 ๔. ภาษาที่ใช้ในการเขียนจดหมายเป็นอย่างไร
มีรูปแบบการใช้ภาษาในระดับทางการหรือค่อนข้าง เป็นทางการ ไม่ใช้ภาษาปากหรือภาษาพูด

8 จดหมายกิจธุระ

9 จดหมายกิจธุระคืออะไร ?
มีความสำคัญอย่างไร ?

10 รูปแบบ ของจดหมายกิจธุระ

11 กิจกรรมช่วยกันจัดวาง
ประกอบร่างจดหมาย

12 ๑๐

13

14 รุปแบบของจดหมายกิจธุระ

15 สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)
ที่อยู่ผู้ส่ง วัน เดือน ปี เรื่อง คำขึ้นต้น สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) เนื้อความ ๑) บอกที่มาหรือสาเหตุ เนื้อความ ๒) บอกจุดประสงค์ คำลงท้าย ชื่อและนามสกุล

16

17

18

19

20 การจ่าหน้าซอง

21 การใช้ภาษาในการ เขียนจดหมายกิจธุระ
เขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบ สะกดให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา การใช้ภาษาในการ เขียนจดหมายกิจธุระ ใช้คำขึ้นต้น คำสรรพนาม ให้เหมาะสม พิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่าย สะอาด เรียบร้อย ใช้ภาษาที่ชัดเจน สุภาพ กระชับ

22 สวัสดีครับ

23 ให้นักเรียนเขียนจดหมายกิจธุระเพื่อขอข้อมูลทุนเรียนฟรี โรงเรียนปิ่นทองวิทยา ผอ.นิรัชต ปิ่นทอง


ดาวน์โหลด ppt ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google