งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Easter อาจารย์สอง Satit UP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Easter อาจารย์สอง Satit UP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Easter อาจารย์สอง Satit UP

2 พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนแล้วสิ้นพระชนม์ ในวันศุกร์ วันที่พระเยซูถูกตรึงที่กางเขนและสิ้นพระชนม์นั้น เรียกวันนี้ว่า วันศุกร์ประเสริฐ (Good Friday)

3

4 หลังจากพระเยซูได้บอกแก่เหล่าสาวกว่าหลังจากที่สิ้นพระชนม์แล้วนั้นในวันที่ 3 หลังจากสิ้นพระชนม์แล้วนั้นพระองค์จะฟื้นคืนพระชนม์ ซึ่งก็ได้เป็นตามที่กล่าวนั้น

5 พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่ 3 หลังจากที่สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนแล้วสิ้นพระชนม์ ในวันศุกร์ วันที่พระเยซูถูกตรึงที่กางเขนและสิ้นพระชนม์นั้น เรียกว่า วันวันศุกร์ประเสริฐ (Good Friday) และถูกนำร่างไปฝั่งไว้ในอุโมงค์และในวันอาทิตย์ก็คืนพระชนม์(เป็นขึ้นมาจากความตาย) วันนี้จึงเรียกว่าวันอีสเตอร์(Easter)

6

7 วันอีสเตอร์ Easter Sunday
เป็นวันเฉลิมฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ ( เป็นขึ้นมาจากความตาย ) ของพระเยซูคริสต์

8 วันอีสเตอร์ Easter Day
เป็นวันเฉลิมฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ (เป็นขึ้นมาจากความตาย)ของพระเยซูคริสต์

9 วันอีสเตอร์ Easter Day
วันเฉลิมฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ (เป็นขึ้นมาจากความตาย ) ของพระเยซูคริสต์

10 “ กางเขน และ อุโมงค์ที่ว่างเปล่า “ เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นขึ้นมาจาก ความตายของพระเยซูคริสต์

11 Easter Blessing

12 พระสันตะปาปา ออกมาอวยพรพระชาชน ในเทศกาลอิสเตอร์ หน้าจตุรัสเซนต์ปีเตอร์

13 พระสันตปาปาออกมาอวยพรพระชาชนในเทศกาลอิสเตอร์หน้าจตุรัสเซนต์ปีเตอร์

14 องค์สมเด็จพระสันตะปาปาจะทรงตรัสประทานพรที่รู้จักกันในชื่อว่า "อูร์บิ เอ็ด ออร์บิ" ( Urbi et Orbi ) หรือ "แด่โรมและโลก“ หน้าจตุรัสเซนต์ปีเตอร์ คำว่า “Urbi et Orbi ” เป็นภาษาลาตินแปลว่า “แด่โรมและแด่โลก” หมายถึงพระดำรัสอวยพรต่อพระศาสนจักรและต่อโลก ซึ่งเป็นแบบพิธีตามธรรมประเพณีมาแต่โบราณกาล 

15 พระสันตปาปาออกมาอวยพรพระชาชนในเทศกาลอิสเตอร์หน้าจตุรัสเซนต์ปีเตอร์

16 Easter blessing

17 Easter egg

18 ไข่อิสเตอร์ Easter egg
ไข่อิสเตอร์ หมายถึง ชีวิตใหม่ โดยไข่เปรียบได้กับวันที่พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย และเสด็จออกจากอุโมงค์ฝังศพที่มีก้อนหินมหึมาปิดอยู่นั้นถูกเปิดออก เปรียบได้กับลูกไก่ที่ได้เจาะเปลือกไข่ออกมาเป็นตัว ไข่ปัสกา(ไข่อีสเตอร์) ไข่เป็นสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่ เราใช้ไข่เป็นสัญลักษณ์ถึงการเกิดใหม่ในองค์พระคริสต์ผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพของคริสสชนทุกคน ไข่อิสเตอร์ Easter egg

19 ไข่อิสเตอร์ Easter egg
ไข่อีสเตอร์ หมายถึง ชีวิตใหม่ การหาไข่อีสเตอร์ กลาย เป็นธรรมเนียมประเพณีที่สนุกสนาน เคียงคู่ไปกับการเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์ จนยากที่จะตัดทิ้ง ทั้งๆที่ไข่ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับอีสเตอร์เลย เริ่มแรกเมื่อมีการใช้ไข่ในยุโรปสมัยโบราณ หมายถึง “ชีวิตใหม่” หรือ “ความอุดมสมบูรณ์ที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิ” ชาวยุโรปเคยใช้ไข่กลิ้งไปตามท้องทุ่ง แล้วบนบานให้ทุ่งนาของตนมีผลิตผลบริบูรณ์ ต่อมาเมื่อผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ได้ขยายเผยแผ่เข้าไปในยุโรป และในหลายๆประเทศยอมรับเชื่อเป็นสาวกของพระเยซู เมื่อถึงเทศกาลปัสกา หรือ อีสเตอร์ ซึ่งตรงกับฤดูใบไม้ผลิพอดี เลยเอาไข่ที่เคยใช้แต่ก่อนแล้วมาผสมผสานด้วย ส่วนในปัจจุบันนี้ มีการทำช็อกโกแลตเป็นรูปไข่ลวดลายต่างๆ หรือ ทำไข่พลาสติกที่บรรจุขนมหวานไว้ข้างใน และมีการเอาไข่ต้มมาทาสี หรือ ไข่พลาสติกสีสันต่าง ๆ ไปซ่อนให้เด็กค้นหา โดยมีความหมายแฝงเร้นอยู่ว่าอีสเตอร์ คือ วันที่พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย และเสด็จออกจากอุโมงค์ฝังศพที่มีก้อนหินมหึมาปิดอยู่นั้นถูกเปิดออก เปรียบได้กับลูกไก่ที่ได้เจาะเปลือกไข่ออกมาเป็นตัว

20 ไข่อิสเตอร์ Easter egg
ส่วนในปัจจุบันนี้ มีการทำช็อกโกแลตเป็นรูปไข่ลวดลายต่างๆ หรือ ทำไข่พลาสติกที่บรรจุขนมหวานไว้ข้างใน และมีการเอาไข่ต้มมาทาสี หรือ ไข่พลาสติกสีสันต่าง ๆ ไปซ่อนให้เด็กค้นหา โดยมีความหมายแฝงเร้นอยู่ว่าอีสเตอร์ คือ วันที่พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย และเสด็จออกจากอุโมงค์ฝังศพที่มีก้อนหินมหึมาปิดอยู่นั้นถูกเปิดออก เหมือนดังที่ลูกไก่ได้เจาะเปลือกไข่ออกมาเป็นตัวนั่นเอง

21 ไข่อิสเตอร์ ; Easter egg

22 ไข่อิสเตอร์ Easter egg

23 ไข่อิสเตอร์ Easter egg

24 ไข่อิสเตอร์ Easter egg
โบสถ์หลายแห่งมีประเพณีซ่อนไข่ ที่จัดขึ้นเพื่อความสนุกสนานบรรยากาศจะ ค่อนข้างรื่นเริง โดยนำไข่ที่จัดเตรียมไว้ซึ่งมักจะเป็นไข่ต้มที่ย้อมสีต่างๆ อย่างสวยงาม อาจจะวาดเป็นลวดลาย หรือประดิษฐ์เป็นงานศิลปแบบต่าง ๆ นำไปซ่อนไว้ตามบริเวณต่างๆ ของโบสถ์ และให้สมาชิกของคริสตจักรหาไข่เหล่านั้น บางคริสตจักรอาจจะมีรางวัลสำหรับผู้ที่หาไข่ได้มากอีกด้วย

25 ไข่อิสเตอร์ Easter egg

26 ไข่อิสเตอร์ หมายถึง ชีวิตใหม่ โดยไข่เปรียบได้กับวันที่พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย และเสด็จออกจากอุโมงค์ฝังศพที่มีก้อนหินมหึมาปิดอยู่นั้นถูกเปิดออก เหมือนดังที่ลูกไก่ได้เจาะเปลือกไข่ออกมาเป็นตัวนั่นเอง

27 ไข่อีสเตอร์ หมายถึง ชีวิตใหม่ การหาไข่อีสเตอร์ กลาย เป็นธรรมเนียมประเพณีที่สนุกสนาน เคียงคู่ไปกับการเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์

28 ไข่อีสเตอร์ หมายถึง ชีวิตใหม่ การหาไข่อีสเตอร์ กลาย เป็นธรรมเนียมประเพณีที่สนุกสนาน เคียงคู่ไปกับการเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์

29 การหาไข่อีสเตอร์ กลาย เป็นธรรมเนียมประเพณีที่สนุกสนาน เคียงคู่ไปกับการเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์ ส่วนในปัจจุบันนี้ มีการทำช็อกโกแลตเป็นรูปไข่ลวดลายต่างๆ หรือ ทำไข่พลาสติกที่บรรจุขนมหวานไว้ข้างใน และมีการเอาไข่ต้มมาทาสี หรือ ไข่พลาสติกสีสันต่าง ๆ ไปซ่อนให้เด็กค้นหา

30 ดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของวันอีสเตอร์ คือ ดอกลิลลี่ หรือดอกพลับพลึงสีขาวบริสุทธิ์ ที่เบ่งบานยามรุ่งอรุณ มีกลิ่นหอมบริสุทธิ์เมื่อแรกแย้ม มีการตกแต่งไม้กางเขนด้วยดอกไม้ในเทศกาลอิสเตอร์นี้

31 การร้องเพลงอัลเลลูยา (Alleluia) เป็นการร้องสรรเสริญพระเจ้าพระเยซูคริสต์ ที่พระองค์มีชัยชนะเหนือบาปและความตายตลอดนิรันดร

32 การประดับตกแต่งบ้าน โดยตามบ้านมักจะตกแต่งด้วยของประดับ อันเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลอีสเตอร์ อย่างไม้กางเกง ตุ๊กตากระต่าย และ ไข่สีสันสดใส ตามหน้าต่างและภายในห้องเรือน และนอกจากนั้นก็มีการระบายสีของเปลือกไข่ สำหรับนำมาประดับตบแต่งบริเวณบ้าน และบริเวณสวนด้วย

33 กระต่ายอีสเตอร์ (Easter Bunny) ก็เช่นเดียวกับ “ไข่” คือเป็นสัญลักษณ์ของ “ชีวิตใหม่” ธรรมชาติของกระต่ายจะออกลูกดกในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ความหมายของกระต่ายจึงหมายถึงชีวิตใหม่มากกว่าการเน้น “การเป็นขึ้นจากความตาย”

34 บัตรอวยพรวันอีสเตอร์ (Easter card) เป็นการส่งคำอวยพรและแลกเปลี่ยนบัตรอวยพรกัน มีประวัติการเริ่มประมาณเมื่อ ค.ศ คำอวยพรในการ์ดสำหรับเทศกาลอีสเตอร์ สำหรับคริสตชน จะอวยพรกันในประโยคที่ว่า " ขอให้พระพรแห่งการฟื้นคืนพระชนม์เป็นของคุณ "


ดาวน์โหลด ppt Easter อาจารย์สอง Satit UP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google