งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PENINSULA GEOGRAPHY OF ASIA TAWEESAK KUNYOCHAI อาจารย์สอง Satit UP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PENINSULA GEOGRAPHY OF ASIA TAWEESAK KUNYOCHAI อาจารย์สอง Satit UP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PENINSULA GEOGRAPHY OF ASIA TAWEESAK KUNYOCHAI อาจารย์สอง Satit UP

2 คาบสมุทรอินโดจีน ( Indo-China peninsula )

3 คาบสมุทรเดคคาน / คาบสมุทร อินเดีย ( Deccan peninsula )

4 คาบสมุทรอาหรับ ( Arabian peninsula )

5 คาบสมุทรอนาโตเลีย ( Anatolia peninsula )

6 คาบสมุทรเกาหลี ( Korea peninsula )

7 คาบสมุทรมลายู ( Malay peninsula )

8 คาบสมุทรคัมชัตก้า ( Kamchatka peninsula )

9 คาบสมุทร อนา โตเลีย Anatolia peninsula คาบสมุทร อาหรับ Arabian peninsula คาบสมุทร เด คคาน Deccan peninsula คาบสมุทร อิน โดจีน Indo-China peninsula คาบสมุทร คัมชัตก้า KamChatka Peninsula คาสมุทร เกาหลี Korea Peninsula

10 คาบสมุทร อนา โตเลีย Anatolia peninsula คาบสมุทร อาหรับ Arabian peninsula คาบสมุทร เด คคาน Deccan peninsula คาบสมุทร มลายู Malay Peninsula คาบสมุทร คัมชัตก้า KamChatka Peninsula คาสมุทร เกาหลี Korea Peninsula

11 คาบสมุทร อนา โตเลีย Anatolia peninsula คาบสมุทร อาหรับ Arabian peninsula คาบสมุทร เด คคาน Deccan peninsula คาบสมุทร อิน โดจีน Indo-China peninsula คาบสมุทร คัมชัตก้า KamChatka Peninsula คาสมุทร เกาหลี Korea Peninsula

12 คาบสมุทร อนา โตเลีย Anatolia peninsula คาบสมุทร อาหรับ Arabian peninsula คาบสมุทร เด คคาน Deccan peninsula คาบสมุทร มลายู Malay Peninsula คาบสมุทร คัมชัตก้า KamChatka Peninsula คาสมุทร เกาหลี Korea Peninsula


ดาวน์โหลด ppt PENINSULA GEOGRAPHY OF ASIA TAWEESAK KUNYOCHAI อาจารย์สอง Satit UP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google