งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมกระบวนการประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมกระบวนการประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมกระบวนการประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
หน่วยงานผู้ซื้อ ตลาดกลางฯ ผู้ขาย ก่อนวันประมูล ก่อนวันประมูล - กำหนดคุณสมบัติพัสดุ และแต่งตั้งคณะกรรมการ - เลือกตลาดกลางฯ - ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง - เข้ารับการฝึกอบรม - เข้าร่วมสังเกตุการณ์ - ตัดสินและคัดเลือกผู้ชนะ - ประกาศผลการประมูล - ทำสัญญาซื้อ - ขาย - ชำระเงินให้กับผู้ขาย - ตอบรับการให้บริการ - สรรหาผู้ค้าเพิ่มเติม - ลงทะเบียนผู้ค้าและดำเนิน การฝึกอบรม - ดำเนินการประมูล - รายงานสรุปผลการประมูล - รับทราบการทำสัญญา - ยื่นซองตามวันและเวลา ที่กำหนด - เข้ารับการฝึกอบรม - เข้าร่วมเสนอราคา - ยืนยันราคา - ทำสัญญาซื้อ - ขาย - ชำระค่าบริการแก่ตลาดฯ - ส่งมอบพัสดุตามกำหนด วันประมูล วันประมูล หลังวันประมูล หลังวันประมูล

2 * ปิดประกาศ + ประกาศที่เว็บไซต์ * ปิดประกาศ
e-Auction V.S. การจัดซื้อแบบเดิม E-Auction การจัดซื้อแบบเดิม การหาผู้ค้า * ปิดประกาศ + ประกาศที่เว็บไซต์ * ผู้ค้ารายเดิม + ผู้ค้ารายใหม่ การเสนอราคา * ผู้ค้าไม่ต้องเดินทางมา ใช้เสนอราคาผ่าน อินเตอร์เน็ต * การเสนอราคามี 2 รูปแบบ * เสนอราคาได้หลายๆครั้ง ไม่จำกัด * สรุปผลการเสนอราคา ได้เร็ว การหาผู้ค้า * ปิดประกาศ * จำกัดอยู่แค่ผู้ค้ารายเดิม การเสนอราคา * ผู้ค้าต้องเดินทางมาติดต่อกัน * มีรูปแบบเดียว * เสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว * ต้องประกาศราคาทั้งหมดแล้ว ค่อยเรียกเข้ามาต่อรอง

3 ข้อดีของการจัดซื้อจัดจ้างแบบ e-Auction
จุดดี * ปิดประกาศ + ประกาศที่เว็บไซต์ * ผู้ค้ารายเดิม + ผู้ค้ารายใหม่ * ผู้ค้าไม่ต้องเดินทางมา ใช้เสนอราคา ผ่านอินเตอร์เน็ต * มี 2 รูปแบบ * เสนอราคาได้หลายๆครั้ง ไม่จำกัด * สรุปผลการเสนอราคา ได้เร็ว * เพิ่มความโปร่งใสมากขึ้น * จำนวนผู้ค้ามากรายขึ้น * ผู้ค้าไม่มีข้อจำกัดเรื่อง ระยะทาง / การ เดินทาง รูปแบบการเสนอราคา เหมาะสมกับ การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละแบบ * การแข่งขันราคามากขึ้น

4 รูปแบบการเสนอราคา ประมูลแบบเปิดราคา (Reverse Auction) = การประมูลแข่งขันเสนอราคาต่ำสุด โดยแสดงตัวเลขที่มีการเสนอราคาต่ำสุด ทุกรายทราบสถานการณ์เสนอราคาของตน ประมูลแบบปิดราคา (Sealed Bid Auction) = การประมูลแข่งขันเสนอราคาต่ำสุด โดยไม่แสดงตัวเลขที่มีการเสนอราคาต่ำสุด ทุกรายทราบสถานการณ์เสนอราคาของตน

5 * การประมูลแบบ เปิดราคา ที่ผู้ค้าทุกราย
Reverse Auction V.S Sealed Bid Reverse Auction Sealed Bid ลักษณะ * การประมูลแบบ เปิดราคา ที่ผู้ค้าทุกราย เห็นราคาต่ำสุด * การเสนอลดราคาขั้นต่ำ(Minimum Bid) * มี/ไม่มี ช่วงต่อเวลา ข้อดี * ผู้ค้าทราบราคาที่เสนอต่ำสุด จึงมีโอกาส เสนอราคาให้ต่ำลง * ขยายเวลา ทำให้ผู้ค้าสามารถเสนอราคาให้ ต่ำลง ลักษณะ * การประมูลแบบ ปิดราคา ที่ผู้ค้าไม่เห็น ราคาต่ำสุด ยกเว้นผู้เสนอราคาต่ำสุดจะทราบ * ไม่มีการเสนอลดราคาขั้นต่ำ * ไม่มี ช่วงต่อเวลา ข้อดี * สามารถใช้กับการประมูลที่ผู้ค้าน้อยราย * ทำให้เกิดการแข่งขันราคากันสูง ผู้ค้าไม่ สามารถคาดเดาราคาของคู่แข่งได้ * การเสนอราคาไม่ยืดเยื้อ


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมกระบวนการประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google