งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสนอราคา และสังเกตการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสนอราคา และสังเกตการณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสนอราคา และสังเกตการณ์
To be the premier procurement consultant in Thailand Biz Dimension ตัวอย่างหน้าจอ เสนอราคา และสังเกตการณ์ The most effective way cutting your cost

2 The most effective way cutting your cost
Biz Dimension รูปแบบปิด กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบปิด (Sealed Bid Auction) ระเบียบกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เสนอราคา จะไม่ทราบราคาของคู่แข่งขัน ทราบเฉพาะราคาที่ตนเองเสนอ และจะแสดงสัญลักษณ์ค้อนที่ หน้าจอผู้ค้าที่เสนอราคาต่ำที่สุด ณ ขณะนั้น * กำหนดเวลาในการเสนอราคา 30 นาที ไม่มีต่อเวลา * มีการซ่อนสถานะค้อน 5 นาทีสุดท้าย *ราคาที่เสนอจะต้องต่ำกว่าราคาเริ่มต้นการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ Minimum Bid แต่ละครั้ง ในอัตราร้อยละ 0.2 * ราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย ผู้ที่เสนอราคาก่อนเป็นผู้ชนะการประมูล คณะกรรมการ เห็นการเสนอราคาจากผู้เสนอราคาทุกราย ระบบใช้นามแฝงแทนการแสดง ชื่อ บริษัท/ห้าง The most effective way cutting your cost

3 หน้าจอผู้มีสิทธิ์เสนอราคา
To be the premier procurement consultant in Thailand Biz Dimension หน้าจอผู้มีสิทธิ์เสนอราคา The most effective way cutting your cost

4 Bidder61 *******

5

6

7

8

9

10 กรณี คณะกรรมการหยุดการประมูลชั่วคราว

11

12

13

14

15

16

17 The most effective way cutting your cost
To be the premier procurement consultant in Thailand Biz Dimension หน้าจอคณะกรรมการ The most effective way cutting your cost

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27


ดาวน์โหลด ppt เสนอราคา และสังเกตการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google