งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Biz Dimension The most effective way cutting your cost ตัวอย่างหน้าจอ เสนอราคา และ สังเกตการณ์ To be the premier procurement consultant in Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Biz Dimension The most effective way cutting your cost ตัวอย่างหน้าจอ เสนอราคา และ สังเกตการณ์ To be the premier procurement consultant in Thailand."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Biz Dimension The most effective way cutting your cost ตัวอย่างหน้าจอ เสนอราคา และ สังเกตการณ์ To be the premier procurement consultant in Thailand

2 Biz Dimension The most effective way cutting your cost รูปแบบปิด (Sealed Bid Auction) ระเบียบกรมส่งเสริมปกครองส่วน ท้องถิ่น ผู้เสนอราคา จะไม่ทราบราคาของคู่แข่งขัน ทราบเฉพาะราคาที่ตนเอง เสนอ และจะแสดงสัญลักษณ์ค้อนที่หน้าจอผู้ค้าที่เสนอราคาต่ำที่สุด ณ ขณะนั้น * กำหนดเวลาในการเสนอราคา 30 นาที ไม่มีต่อเวลา * มีการซ่อน สถานะค้อน 5 นาทีสุดท้าย * ราคาที่เสนอจะต้องต่ำกว่าราคาเริ่มต้นการประมูล และจะต้องเสนอลด ราคาขั้นต่ำ Minimum Bid แต่ละครั้งในอัตราร้อยละ 0.2 * ราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย ผู้ที่เสนอราคาก่อนเป็นผู้ชนะการประมูล คณะกรรมการ เห็นการเสนอราคาจากผู้เสนอราคาทุกราย ระบบใช้ นามแฝงแทนการแสดง ชื่อ บริษัท / ห้าง รูปแบบปิด กรมส่งเสริม ปกครองส่วนท้องถิ่น

3 Biz Dimension The most effective way cutting your cost หน้าจอผู้มีสิทธิ์ เสนอราคา To be the premier procurement consultant in Thailand

4 Bidder61 *******

5

6

7

8

9

10 กรณี คณะกรรมการหยุดการประมูล ชั่วคราว

11

12

13

14

15

16

17 Biz Dimension The most effective way cutting your cost หน้าจอ คณะกรรมการ To be the premier procurement consultant in Thailand

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27


ดาวน์โหลด ppt Biz Dimension The most effective way cutting your cost ตัวอย่างหน้าจอ เสนอราคา และ สังเกตการณ์ To be the premier procurement consultant in Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google