งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เข้าสู่เวบไซต์ของบริษัท นิวตรอนการประมูล ผ่านทาง Browser Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เข้าสู่เวบไซต์ของบริษัท นิวตรอนการประมูล ผ่านทาง Browser Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เข้าสู่เวบไซต์ของบริษัท นิวตรอนการประมูล http://www.newtronauction.com ผ่านทาง Browser Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป

3 เลือกเข้าสู่การประมูล

4 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ บริษัท นิวตรอนการประมูล จำกัด ( ตามเอกสารลงทะเบียนเพื่อรับ Username และ Password) เลือกประเภทของผู้ใช้งาน - เลือก Offer เมื่อท่านเป็นผู้ค้า - เลือก Buyer หากท่านเป็นหน่วยงานเจ้าของงานประมูล กดปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่บัญชีของท่าน

5 หน้าหลักของผู้ค้า (Offer) เลือก เพื่อเข้าดูตลาดที่ท่านมีสิทธ์เข้าร่วม เสนอราคา

6 รายการ งานประมูลที่ท่านมีสิทธ์เข้าร่วมทั้งหมด ตลาดเปิดการประมูล ตลาดปิดการประมูลไปแล้ว ตลาดยังไม่ถึงกำหนดเปิดการประมูล จากนั้นเลือกหมายเลขงานประมูลที่ต้องการเข้าร่วม

7 รายละเอียดของงานประมูล เมื่อต้องการเข้าสู่ตลาด ให้กดปุ่ม เข้าสู่งานประมูล

8 หน้ายืนยันการเข้าสู่ตลาดการประมูล ( ท่านจำเป็นต้องมี Password สำหรับเข้างาน ) ( ตามเอกสารลงทะเบียน และแจ้ง Password สำหรับเข้างานประมูล ) ใส่ Password ของท่าน ( รหัสผู้ค้า ) ใส่ Password ของงานประมูล กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่ระบบ

9 เมื่อเข้าสู่ตลาดการประมูล หากตลาดยังไม่ถึงเวลาเปิด ท่านจะยังไม่สามารถเสนอราคาใดๆ ได้

10 เมื่อสถานะของตลาดเป็นเปิด ท่านจึงเริ่มสามารถเสนอราคาได้ 780000 ใส่ราคาที่ท่านต้องการเสนอลงในช่อง เสนอราคาประมูล จากนั้น กดปุ่ม Submit ( การกด Enter ไม่ใช่เป็นการส่งราคา )

11 จะมี Window Pop up ขึ้นมาสำหรับยืนยันราคา ที่จะส่งเข้าระบบ โดยราคาจะถูกแยกให้เห็นเป็นหน่วยโดย เครื่องหมาย (, ) อย่างชัดเจน เมื่อตรวจสอบราคาถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม OK เพื่อยืนยันการส่งราคา หากพบว่าราคาที่กำลังจะเสนอไม่ ถูกต้อง ให้กดปุ่ม Cancel เพื่อยกเลิกราคาที่จะเสนอนั้น

12 จะมี Window Pop up เพื่อคอบรับราคาที่ท่านส่งเข้าระบบ เมื่อท่านเห็น Window Pop up นี้ระบบได้เก็บราคาของ ท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้กด OK เพื่อเข้าสู่หน้า เสนอราคาอีกครั้ง

13 ราคาที่เสนอไปไม่ได้ราคาที่ดีที่สุด สังเกตได้จากแถบสี แดง หากท่านต้องการเสนอราคาอีกครั้ง ให้กรอกราคาใหม่ แล้วกดปุ่ม Submit อีกครั้ง

14 ราคาที่เสนอไป ได้ราคาที่ดีที่สุด สังเกตได้จากแถบสี เขียว และท่านจะได้สัญลักษณ์รูปค้อน นั่นหมายถึงท่านได้ ถือราคาที่ดีที่สุดไว้

15 เมื่อเข้าช่วงปิดสถานะ (Sealed bid) จะปรากฏ Window Popup ขึ้นมา ให้กดปุ่ม OK เพื่อดำเนินการต่อไป

16 ในช่วงปิดสถานะ สถานะของราคาที่เสนอไป จะถูกปิดไม่ให้ แสดงผล แต่ท่านยังสามารถเสนอราคาต่าง ๆ ได้ ตามปกติ

17 เมื่อสิ้นสุดเวลาการประมูล Window Popup จะขึ้นมาเตือน ให้กดปุ่ม OK เพื่อดำเนินการต่อ

18 หลังจากหมดเวลาการประมูล ท่านจะไม่สามารถเสนอ ราคาเข้าระบบได้อีก แต่ผลการประมูลจะยังไม่สามารถตัดสินได้โดยระบบเอง กรุณาติดต่อคณะกรรมการจัดการประมูลเพื่อรับทราบผล การประมูล

19


ดาวน์โหลด ppt เข้าสู่เวบไซต์ของบริษัท นิวตรอนการประมูล ผ่านทาง Browser Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google