งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

cdsavd เข้าสู่เวบไซต์ของบริษัท นิวตรอนการประมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "cdsavd เข้าสู่เวบไซต์ของบริษัท นิวตรอนการประมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 cdsavd เข้าสู่เวบไซต์ของบริษัท นิวตรอนการประมูล
ผ่านทาง Browser Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป cdsavd

3 เลือกเข้าสู่การประมูล
cdsavd

4 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ บริษัท นิวตรอนการประมูล จำกัด (ตามเอกสารลงทะเบียนเพื่อรับ Username และ Password) เลือกประเภทของผู้ใช้งาน - เลือก Offer เมื่อท่านเป็นผู้ค้า เลือก Buyer หากท่านเป็นหน่วยงานเจ้าของงานประมูล กดปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่บัญชีของท่าน cdsavd

5 cdsavd หน้าหลักของผู้ค้า (Offer) เลือก
เพื่อเข้าดูตลาดที่ท่านมีสิทธ์เข้าร่วมเสนอราคา cdsavd

6 cdsavd รายการ งานประมูลที่ท่านมีสิทธ์เข้าร่วมทั้งหมด ตลาดเปิดการประมูล
ตลาดปิดการประมูลไปแล้ว ตลาดยังไม่ถึงกำหนดเปิดการประมูล จากนั้นเลือกหมายเลขงานประมูลที่ต้องการเข้าร่วม cdsavd

7 cdsavd รายละเอียดของงานประมูล
เมื่อต้องการเข้าสู่ตลาด ให้กดปุ่ม เข้าสู่งานประมูล

8 หน้ายืนยันการเข้าสู่ตลาดการประมูล (ท่านจำเป็นต้องมี Passwordสำหรับเข้างาน)
กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่ระบบ cdsavd

9 เมื่อเข้าสู่ตลาดการประมูล หากตลาดยังไม่ถึงเวลาเปิด ท่านจะยังไม่สามารถเสนอราคาใดๆ ได้
cdsavd

10 cdsavd เมื่อสถานะของตลาดเป็นเปิด ท่านจึงเริ่มสามารถเสนอราคาได้
ใส่ราคาที่ท่านต้องการเสนอลงในช่อง เสนอราคาประมูล 780000 cdsavd จากนั้น กดปุ่ม Submit (การกดEnter ไม่ใช่เป็นการส่งราคา)

11 cdsavd จะมี Window Pop up ขึ้นมาสำหรับยืนยันราคาที่จะส่งเข้าระบบ
โดยราคาจะถูกแยกให้เห็นเป็นหน่วยโดยเครื่องหมาย ( , ) อย่างชัดเจน หากพบว่าราคาที่กำลังจะเสนอไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่ม Cancel เพื่อยกเลิกราคาที่จะเสนอนั้น cdsavd เมื่อตรวจสอบราคาถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม OK เพื่อยืนยันการส่งราคา

12 cdsavd จะมี Window Pop up เพื่อคอบรับราคาที่ท่านส่งเข้าระบบ
จากนั้นให้กด OK เพื่อเข้าสู่หน้าเสนอราคาอีกครั้ง

13 cdsavd ราคาที่เสนอไปไม่ได้ราคาที่ดีที่สุด สังเกตได้จากแถบสีแดง
หากท่านต้องการเสนอราคาอีกครั้ง ให้กรอกราคาใหม่แล้วกดปุ่มSubmit อีกครั้ง cdsavd

14 ราคาที่เสนอไป ได้ราคาที่ดีที่สุด สังเกตได้จากแถบสีเขียว และท่านจะได้สัญลักษณ์รูปค้อน นั่นหมายถึงท่านได้ถือราคาที่ดีที่สุดไว้ cdsavd

15 cdsavd เมื่อเข้าช่วงปิดสถานะ (Sealed bid) จะปรากฏ Window Popup ขึ้นมา
ให้กดปุ่ม OK เพื่อดำเนินการต่อไป cdsavd

16 ในช่วงปิดสถานะ สถานะของราคาที่เสนอไป จะถูกปิดไม่ให้แสดงผล แต่ท่านยังสามารถเสนอราคาต่าง ๆ ได้ตามปกติ
cdsavd

17 cdsavd เมื่อสิ้นสุดเวลาการประมูล Window Popup จะขึ้นมาเตือน
ให้กดปุ่มOK เพื่อดำเนินการต่อ cdsavd

18 cdsavd หลังจากหมดเวลาการประมูล ท่านจะไม่สามารถเสนอราคาเข้าระบบได้อีก
แต่ผลการประมูลจะยังไม่สามารถตัดสินได้โดยระบบเอง กรุณาติดต่อคณะกรรมการจัดการประมูลเพื่อรับทราบผลการประมูล

19 cdsavd


ดาวน์โหลด ppt cdsavd เข้าสู่เวบไซต์ของบริษัท นิวตรอนการประมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google