งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ในการสร้าง ละคร TEAM WORK Performing art ศิลปะการแสดง Dance Music Theatre Performance arts สรร ถวัลย์วงศ์ศรี ศิลปะการละคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ในการสร้าง ละคร TEAM WORK Performing art ศิลปะการแสดง Dance Music Theatre Performance arts สรร ถวัลย์วงศ์ศรี ศิลปะการละคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ในการสร้าง ละคร TEAM WORK Performing art ศิลปะการแสดง Dance Music Theatre Performance arts สรร ถวัลย์วงศ์ศรี ศิลปะการละคร มรภ. สวนสุนันทา

2 ผู้ชม Audience นักแสดง Actor Massage : Acting Feedback : React Acting Voice Actor Movement Method acting Improvisational theatre Presentational acting and Representational acting Leading actor, Supporting actor, Character actor Bit part, Extras Movie star Celebrity Stunt work

3 Pre -production Production Casting Production Meeting Performance StrikeDress rehearsals Thechnical rehearsals Running rehearsals Critic Comment Blocking rehearsals Reading rehearsals

4 Technical Director Producer Playwright Director Assistant Director Stage Manager Conductor Choreographer Actor / Performer Counsellor Assistant Producer Scenic designer Lighting designer Costume designer Sound designer Special effect Business Director Teasurer Avertising House Manager

5 ผู้อำนวยการแสดง (Producer) คือ ผู้จัดหรือหัวหน้าคณะในการจัด แสดงละครแต่ละครั้ง เป็นผู้กำหนดนโยบาย รูปแบบการแสดง เรื่องที่จะนำมาแสดง จัดสรรหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ดูแล งบประมาณ ผู้กำกับการแสดง (Director) ควบคุมผู้แสดงให้แสดงให้สมบทบาท ตามบทที่กำหนดไว้ จัดองค์ประกอบต่าง ๆ ของละครให้มีความ สมจริง ผู้เขียนบท (Play Wright) เขียนบทละคร สร้างโครงเรื่อง คำพูดและ เหตุการณ์ ผู้เขียนบทจะต้องกำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน เป้าหมายหลักคืออะไร ต้องการสื่ออะไรกับผู้ดู เช่น แนวคิด คติ ผู้กำกับเวที (Stage Manager) เป็นผู้รับผิดชอบต่อจากผู้กำกับ การแสดง เฉพาะในเรื่องการแสดงบนเวที มีหน้าที่ดูแลความ เรียบร้อยของเวที เป็นผู้เดียวที่สั่งให้การแสดงเริ่มหรือหยุด ติดต่อสั่งงานเกี่ยวกับไฟแสง เสียงประกอบ ตลอดจนการเปิดปิด ฉากละคร ผู้จัดการฝ่ายธุรการ (House Manager) เป็นฝ่ายจัดการทุกอย่าง เกี่ยวกับธุรกิจของโรงละคร จัดสถานที่แสดง ดูแลการจำหน่าย บัตรที่นั่ง รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้ดู Refreshment team สวัสดิการ Advertising Promotion Management Poster, Banners, Handbill, Programmes Event Ticket, Box Office

6 THEATRE DESIGN งานออกแบบเพื่อการแสดง ฉาก และอุปกรประกอบฉาก Scenic designer & Props เครื่องแต่งกายและการแต่งหน้า Costume & Make up designer แสงสีเสียง Lighting & sound designer ขั้นตอนการทำงาน อ่านบท หา เอกสารอ้างอิง Reference ตีความสร้างสรรค์ ออกแบบสื่อความ ผลิตผลงาน

7 ELEMENT of DESIGN องค์ประกอบการออกแบบ พื้นที่ Space รูปร่างรูปทรง Shape - Form สี และ โทน Color - Tone พื้นผิว Texture การจัดวาง Composition

8 DANCE & Movement การเต้นรำและการเคลื่อนไหว ร่างกาย DanceDance generally refers to human movement either used as a form of expression or presented in a social, spiritual or performance setting.humanmovementexpression socialspiritualperformance สรร ถวัลย์วงศ์ศรี ศิลปะการละคร มรภ. สวนสุนันทา การเต้นรำเป็นการเคลื่อนไหวของมนุษย์ที่แสดง ออก ทางสังคม จิตวิญญาณ เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ศาสตร์คือมีกฎแบบแผนที่ ควบคุมแน่นอน ตายตัว เป็นศิลป์คือเราแสดงตัวตนที่แท้จริง การแสดงถึง จินตนาการ

9 Dance notationDance therapy Dance social cultural aesthetic artistic moral Can-can Cage dance Go-go dance Sexercise Striptease Erotic dancing Belly Dance Musical theatre Modern dance Ballet Cabaret concert dance Hip hop Jazz competitions Contemporary improvisation Dance theatre Dance technology Neoclassical classical physical theatre Folk dance Ballroom dance Nightclub dance Street dance Traditional dance Ceremonial dance Ritual dance Irish dance Lyrical dance Performance dance Tap dance sport Thai classical dance Butoh (Japanese) ButohJapanese Dance Master Dance occupation Dance network /assosiation

10 Ballet Ballet styles Classical ballet Romantic Ballet Neoclassic ballet modern ballet contemporary balletmodern ballet contemporary ballet.

11 solo dance couples groups of people Partner dance pas de deux duet corps de ballet Prima ballerinas Ballerinas Principal dancers dancers Ballet mistressBallet mistress or Ballet master Ballet master Choreographer Soloists Character dancers RépétiteurRépétiteur or Dance notatorDance notator pas de quatre 4 pas de trois 3

12 Modern dance free dance Isadora DuncanIsadora Duncan, Ruth St. Denis,Ruth St. Denis Doris Humphrey and Martha GrahamDoris Humphrey Martha Graham Francois DelsarteFrancois Delsarte, Émile Jaques-Dalcroze and Rudolf von LabanÉmile Jaques-Dalcroze Rudolf von Laban Expressionist danceExpressionist dance.

13 Postmodern dance is a 20th century concert dance20th century concert dance methods of dance compositioncomposition the work of Rudolf Laban, Merce Cunningham, Martha Graham Dance improvisation Contact ImprovisationContemporary Dance

14 Time: rhythm, speed and syncopation of movements. quick, slow or stop movements Energy: quality of movement, Some types of choreography are soft and smooth, while others are sharp and energetic Space: levels; low floor moves, medium standing moves and high leaping and lifting moves. Direction of movement can be straight, curved, diagonal or changing. Elements of Choreography elements of time, energy and space

15 Laban Movement Analysis LMA (Laban Movement Analysis) Laban's theories. It includes studies in 4 inter-related categories: Body/ Effort/Shape/Space.

16 Body structural and physical characteristics of the human body while moving. Initiation of movement starting from specific body parts; Connection of different body parts to each other; Sequencing of movement between parts of the body; Patterns of body organization and connectivity

17 Space: Direct / Indirect Weight: Strong / Light Time: Sudden / Sustained Flow: Bound / Free Effort / dynamics Float, Punch(Thrust), Glide, Slash, Dab, Wring, Flick, and Press.

18 Shape "Shape Forms" describe static shapes that the body takes, such as Wall-like, Ball-like, and Pin-like. "Modes of Shape Change" describe the way the body is interacting with and the relationship the body has to the environment. There are three Modes of Shape Change: – Shape Flow: Representing a relationship of the body to itself. – Directional: Representing a relationship where the body is directed toward some part of the environment. – Carving: Representing a relationship where the body is actively and three dimensionally interacting with the volume of the environment. "Shape Qualities" describe the way the body is changing (in an active way) toward some point in space "Shape Flow Support" describes the way the torso (primarily) can change in shape to support movements in the rest of the body.

19 This category involves motion in connection with the environment, and with spatial patterns, pathways, and lines of spatial tension. Laban described a complex system of geometry based on crystalline forms, Platonic solids, and the structure of the human body.Platonic solids Space


ดาวน์โหลด ppt บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ในการสร้าง ละคร TEAM WORK Performing art ศิลปะการแสดง Dance Music Theatre Performance arts สรร ถวัลย์วงศ์ศรี ศิลปะการละคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google