งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ในการสร้างละครTEAM WORK

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ในการสร้างละครTEAM WORK"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ในการสร้างละครTEAM WORK
Performing art ศิลปะการแสดง Dance Music Theatre Performance arts สรร ถวัลย์วงศ์ศรี ศิลปะการละคร มรภ.สวนสุนันทา

2 นักแสดง Actor ผู้ชม Audience
Massage : Acting นักแสดง Actor ผู้ชม Audience Feedback : React Acting Voice Actor Movement Method acting Improvisational theatre Presentational acting and Representational acting Leading actor , Supporting actor, Character actor Bit part, Extras Movie star Celebrity Stunt work

3 Production Performance Casting Pre -production Critic Comment
Dress rehearsals Strike Thechnical rehearsals Running rehearsals Blocking rehearsals Reading rehearsals Casting Production Meeting Pre -production

4 Producer Playwright Counsellor Director Assistant Producer
Technical Director Business Director Assistant Director Stage Manager Conductor Choreographer Actor / Performer Scenic designer Teasurer Lighting designer Avertising Sound designer House Manager Costume designer Special effect

5 ผู้อำนวยการแสดง (Producer) คือ ผู้จัดหรือหัวหน้าคณะในการจัดแสดงละครแต่ละครั้ง เป็นผู้กำหนดนโยบาย รูปแบบการแสดง เรื่องที่จะนำมาแสดง จัดสรรหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ดูแลงบประมาณ ผู้กำกับการแสดง (Director) ควบคุมผู้แสดงให้แสดงให้สมบทบาทตามบทที่กำหนดไว้ จัดองค์ประกอบต่าง ๆ ของละครให้มีความสมจริง ผู้เขียนบท (Play Wright) เขียนบทละคร สร้างโครงเรื่อง คำพูดและเหตุการณ์ ผู้เขียนบทจะต้องกำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน เป้าหมายหลักคืออะไร ต้องการสื่ออะไรกับผู้ดู เช่น แนวคิด คติ ผู้กำกับเวที (Stage Manager) เป็นผู้รับผิดชอบต่อจากผู้กำกับการแสดง เฉพาะในเรื่องการแสดงบนเวที มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของเวที เป็นผู้เดียวที่สั่งให้การแสดงเริ่มหรือหยุด ติดต่อสั่งงานเกี่ยวกับไฟแสง เสียงประกอบ ตลอดจนการเปิดปิดฉากละคร ผู้จัดการฝ่ายธุรการ (House Manager) เป็นฝ่ายจัดการทุกอย่างเกี่ยวกับธุรกิจของโรงละคร จัดสถานที่แสดง ดูแลการจำหน่ายบัตรที่นั่ง รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้ดู Refreshment team สวัสดิการ Advertising Promotion Management Poster, Banners, Handbill, Programmes Event Ticket , Box Office

6 THEATRE DESIGN งานออกแบบเพื่อการแสดง
ฉาก และอุปกรประกอบฉาก Scenic designer & Props เครื่องแต่งกายและการแต่งหน้าCostume & Make up designer แสงสีเสียง Lighting & sound designer ขั้นตอนการทำงาน อ่านบท หาเอกสารอ้างอิง Reference ตีความสร้างสรรค์ ออกแบบสื่อความ ผลิตผลงาน

7 ELEMENT of DESIGN องค์ประกอบการออกแบบ
พื้นที่ Space รูปร่างรูปทรง Shape - Form สี และ โทน Color - Tone พื้นผิว Texture การจัดวาง Composition

8 DANCE & Movement การเต้นรำและการเคลื่อนไหวร่างกาย
การเต้นรำเป็นการเคลื่อนไหวของมนุษย์ที่แสดง ออกทางสังคม จิตวิญญาณ เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ศาสตร์คือมีกฎแบบแผนที่ควบคุมแน่นอน ตายตัว เป็นศิลป์คือเราแสดงตัวตนที่แท้จริง การแสดงถึงจินตนาการ Dance generally refers to human movement either used as a form of expression or presented in a social, spiritual or performance setting. สรร ถวัลย์วงศ์ศรี ศิลปะการละคร มรภ.สวนสุนันทา

9 Dance Performance dance social classical Folk dance moral cultural
concert dance Performance dance social Ballet classical Folk dance moral Ceremonial dance Neoclassical Dance theatre cultural Ritual dance Modern dance aesthetic Contemporary Dance improvisation artistic Musical theatre competitions Lyrical dance Traditional dance Ballroom dance Jazz Cabaret physical theatre sport Belly Dance Thai classical dance Tap dance Erotic dancing Irish dance Butoh (Japanese) Nightclub dance Street dance Dance Master Can-can Cage dance Go-go dance Sexercise Striptease Hip hop Dance occupation Dance network /assosiation Dance technology Dance notation Dance therapy

10 Ballet Ballet styles Classical ballet Romantic Ballet
Neoclassic ballet modern ballet contemporary ballet.

11 solo dance dancers Choreographer Soloists Partner dance pas de deux
Ballet mistress or Ballet master duet couples pas de trois 3 Prima ballerinas Ballerinas Principal dancers pas de quatre 4 groups of people Character dancers Répétiteur or Dance notator corps de ballet   

12 Modern dance free dance Isadora Duncan, Ruth St. Denis,
Doris Humphrey and Martha Graham Expressionist dance. Francois Delsarte, Émile Jaques-Dalcroze and Rudolf von Laban

13 Merce Cunningham, Martha Graham
Contemporary Dance Contact Improvisation Dance improvisation Postmodern dance is a 20th century concert dance methods of dance composition the work of Rudolf Laban, Merce Cunningham, Martha Graham

14 Elements of Choreography
elements of time, energy and space Time: rhythm, speed and syncopation of movements. quick, slow or stop movements Energy: quality of movement , Some types of choreography are soft and smooth, while others are sharp and energetic Space: levels; low floor moves, medium standing moves and high leaping and lifting moves. Direction of movement can be straight, curved, diagonal or changing.

15 Body/ Effort/Shape/Space.
Laban Movement Analysis LMA (Laban Movement Analysis) Laban's theories. It includes studies in 4 inter-related categories: Body/ Effort/Shape/Space.

16 Body structural and physical characteristics of the human body while moving. Initiation of movement starting from specific body parts; Connection of different body parts to each other; Sequencing of movement between parts of the body; Patterns of body organization and connectivity

17 Space: Direct / Indirect Weight: Strong / Light
Effort / dynamics Space: Direct / Indirect Weight: Strong / Light Time: Sudden / Sustained Flow: Bound / Free Float, Punch(Thrust), Glide, Slash, Dab, Wring, Flick, and Press.

18 Shape "Shape Forms" describe static shapes that the body takes, such as Wall-like, Ball-like, and Pin-like. "Modes of Shape Change" describe the way the body is interacting with and the relationship the body has to the environment. There are three Modes of Shape Change: Shape Flow: Representing a relationship of the body to itself. Directional: Representing a relationship where the body is directed toward some part of the environment. Carving: Representing a relationship where the body is actively and three dimensionally interacting with the volume of the environment. "Shape Qualities" describe the way the body is changing (in an active way) toward some point in space "Shape Flow Support" describes the way the torso (primarily) can change in shape to support movements in the rest of the body.

19 Space This category involves motion in connection with the environment, and with spatial patterns, pathways, and lines of spatial tension. Laban described a complex system of geometry based on crystalline forms, Platonic solids, and the structure of the human body.


ดาวน์โหลด ppt บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ในการสร้างละครTEAM WORK

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google