งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลสถิติประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลสถิติประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลสถิติประเทศไทย
ประเทศไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 50 ของโลก มีเนื้อที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร หรือ 320 ล้านไร่ และเป็นอันดับที่ 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากประเทศอินโดนีเซีย (1,910,931 กม.2) และประเทศพม่า (676,578 กม.2)

2 ข้อมูลสถิติประเทศไทย
-มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 20 ของโลก -คิดเป็นอันดับที่ 4 ในกลุ่มประเทศอาเซียนรองจาก อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ประมาณ 66 ล้านคน(ปีปัจจุบัน 2556) -ความหนาแน่น 132.1 คน/ตร.กม. 

3 ข้อมูลสถิติประเทศไทย
(ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555) อันดับที่ จังหวัด จำนวนประชากร 1 กรุงเทพมหานคร 5,673,560 2 นครราชสีมา 2,601,167 3 อุบลราชธานี 1,826,920 4 ขอนแก่น 1,774,816 5 เชียงใหม่ 1,655,642 19 นครสวรรค์ 1,073,347

4 ข้อมูลสถิติประเทศไทย
(ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555) อันดับ ภาค จำนวนประชากร (คน) 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21,697,488 2 ภาคกลาง 19,889,773 3 ภาคใต้ 9,060,189 4 ภาคเหนือ 6,146,599 5 ภาคตะวันออก 4,465,777 6 ภาคตะวันตก 3,196,869 รวม 64,456,695

5 พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)
ข้อมูลสถิติประเทศไทย รายชื่อจังหวัดในประเทศไทยเรียงตามพื้นที่ อันดับ จังหวัด พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) 1 นครราชสีมา 20, 2 เชียงใหม่ 20, 3 กาญจนบุรี 19, 4 ตาก 16, 5 อุบลราชธานี 15, 20 นครสวรรค์ 9,

6


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลสถิติประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google