งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณสมบัติของภาษาเรกูลาร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณสมบัติของภาษาเรกูลาร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณสมบัติของภาษาเรกูลาร์
บทที่ 4 คุณสมบัติของภาษาเรกูลาร์

2 คุณสมบัติปิดขอภาษาเรกูลาร์
ภาษาเรกูลาร์มีคุณสมบัติปิดภายใต้การกระทำดังต่อไปนี้ การยูเนียน (Union) การต่อกัน (Concatenation) การทำซ้ำ (Star) การย้อนกลับ (Reverse) การคอมพลีเมนต์ (Complement) การอินเตอร์เซกชัน (Intersection)

3 การยูเนียน (Union) สมมุติให้ L1 และ L2 เป็นภาษาเรกูลาร์ซึ่งสามารถเขียนแทนด้วยไฟไนต์ออโตมาตา ดังนั้น L1 L2 L1 L2

4 การต่อกัน (Concatenation)
L1 L2 L1 L2

5 การทำซ้ำ (Star) L1 L1

6 การย้อนกลับ (Reverse)
L1 L1

7 การคอมพลีเมนต์ (Complement)

8 การคอมพลีเมนต์ (Complement)

9 การอินเตอร์เซกชัน (Intersection)

10 แบบฝึกหัด

11 กำหนดให้ L1 L2

12 จากภาษาเรกูลาร์ L1 และ L2 จงเขียนไฟไนต์ออโตมาตา
ทำการยูเนียน (Union) L1 และ L2 ทำการต่อกัน (Concatenation) ระหว่าง L1 และ L2 ทำซ้ำ (Star) L1 ทำการย้อนกลับ (Reverse) ของข้อ 2 ทำการคอมพลีเมนต์ (Complement) L1 การอินเตอร์เซกชัน (Intersection) ระหว่าง L1 และ L2


ดาวน์โหลด ppt คุณสมบัติของภาษาเรกูลาร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google