งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชากรของพระเจ้า เร่ง เร้าโดยพระจิต มีชีวิตตามพระวาจา ภาวนา ทุกวาร เป็นพยานด้วยชีวิต อุทิศตน ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อผู้ต่ำต้อย ไม่ ท้อถอยทำดี ความ ฝัน ความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชากรของพระเจ้า เร่ง เร้าโดยพระจิต มีชีวิตตามพระวาจา ภาวนา ทุกวาร เป็นพยานด้วยชีวิต อุทิศตน ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อผู้ต่ำต้อย ไม่ ท้อถอยทำดี ความ ฝัน ความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชากรของพระเจ้า เร่ง เร้าโดยพระจิต มีชีวิตตามพระวาจา ภาวนา ทุกวาร เป็นพยานด้วยชีวิต อุทิศตน ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อผู้ต่ำต้อย ไม่ ท้อถอยทำดี ความ ฝัน ความ ฝัน

2

3 ประชากรของพระเจ้า

4 เร่งเร้าโดย พระจิต

5 มีชีวิตตามพระวาจา

6 ภาวนาทุก วาร

7 เป็นพยานด้วยชีวิต

8 อุทิศตน ช่วยเหลือ

9 เอื้อเฟื้อผู้ต่ำต้อย ไม่ท้อถอยทำดี

10 พระพรที่วอนขอ ขอพระจิตเจ้าเป็นผู้นำทาง ประชากร ของพระองค์ให้เป็น ประจักษ์พยาน เป็นหนึ่ง เดียวกันในความรักและกล้า หาญที่จะประกาศพระวาจา

11 พระพรที่วอน ขอ ขอพระจิตเจ้าเป็นผู้นำ ทางประชากร ของพระองค์

12 ให้เป็นประจักษ์ พยาน เป็นหนึ่งเดียวกัน ในความรัก

13 และกล้าหาญที่จะประกาศพระวาจา

14


ดาวน์โหลด ppt ประชากรของพระเจ้า เร่ง เร้าโดยพระจิต มีชีวิตตามพระวาจา ภาวนา ทุกวาร เป็นพยานด้วยชีวิต อุทิศตน ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อผู้ต่ำต้อย ไม่ ท้อถอยทำดี ความ ฝัน ความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google