งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
เสนอ “ลักษณะร่วมของชุมชนวัดในฝัน”

2 “ลักษณะร่วมของชุมชนวัดในฝัน”
ประชากรของพระเจ้า เป็นกลุ่มคริสตชนย่อย ที่เจริญชีวิต แบ่งปันพระวาจา ที่มีความรักต่อกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีพระคริสตเจ้าอยู่ท่ามกลาง พร้อมเปิดตัวสู่สังคมในวงกว้าง ติดต่อสัมพันธ์ กับพี่น้องต่างศาสนา ต่างนิกาย เป็นพยานและประกาศพระคริสตเจ้า

3 ประชากรของพระเจ้า เป็นกลุ่มคริสตชนย่อย ที่เจริญชีวิต แบ่งปันพระวาจา ที่มีความรักต่อกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

4 มีพระคริสตเจ้าอยู่ท่ามกลาง

5 พร้อมเปิดตัวสู่สังคมในวงกว้าง ติดต่อสัมพันธ์กับพี่น้องต่างศาสนา ต่างนิกาย เป็นพยานและประกาศพระคริสตเจ้า

6


ดาวน์โหลด ppt อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google