งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผมไม่ได้มีทุกอย่างมาตั้งแต่เกิดนะครับ ผมเป็นคนรักสันโดษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผมไม่ได้มีทุกอย่างมาตั้งแต่เกิดนะครับ ผมเป็นคนรักสันโดษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผมไม่ได้มีทุกอย่างมาตั้งแต่เกิดนะครับ

3 ผมเป็นคนรักสันโดษ

4 จุดเริ่มต้นของผม... ผมได้ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ ของตัวเองขึ้นมา คือ กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง

5 สิ่งที่ผมภาคภูมิใจที่สุด ผมเป็นคนค้นพบ... ทฤษฎีแรงดึงดูดของโลก

6 1. วัตถุจะอยู่ในสภาพคงที่หรือเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอ ถ้าไม่มี แรงจากภายนอกมากระทำต่อวัตถุนั้น 2. เมื่อมีแรงลัพธ์ที่ไม่เป็นศูนย์มากระทำต่อวัตถุ จะทำให้วัตถุ เคลื่อนที่ด้วยความเร่งในทิศเดียวกับทิศของแรงลัพธ์และ ขนาดของความเร่งนี้จะแปรผันตรงกับขนาดของแรงลัพธ์ และแปรผกผันกับมวลของวัตถุนั้น 3. แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาจะเท่ากันเสมอ หมายถึง เมื่อมี แรงมากระทำต่อวัตถุนั้นเท่าใด ก็จะเกิดแรงปฏิกิริยา โต้ตอบในทิศทางตรงกันข้ามเท่ากัน กฎการเคลื่อนที่ 3 ข้อของผม... แคลคูลัส ไฮเพอร์โบลา ทฤษฎีไบโนเมียล วิธีการกระจาย อนุกรม

7 ที่มาของคำว่า “เซอร์”

8 รวมผลงานของผม ตั้งกฎแรงดึงดูดของโลก ตั้งกฎเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ ตั้งทฤษฎีแคลคูลัส (Calculus) ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ชนิด สะท้อนแสง ค้นพบสมบัติของแสงที่ว่า แสงสีขาว ประกอบขึ้นจากแสงสีรุ้ง


ดาวน์โหลด ppt ผมไม่ได้มีทุกอย่างมาตั้งแต่เกิดนะครับ ผมเป็นคนรักสันโดษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google