งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

2 ภาพรวมโดยทั่วไป บุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 123 คน บุคลากรสาย วิชาการจำนวน 0 คน บุคลากรสายสนับสนุน 123 คน บุคลากรที่อายุมากที่สุด 62 ปีและน้อยที่สุด 22 ปี บุคลากรมีอายุเฉลี่ย 45.25 ปี (Average) บุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างอายุ 56 ปี (Mode) มัธยฐาน 47 ปี (Median) การกระจายอายุเป็นการแจกแจงแบบโค้งเบ้ซ้าย กล่าวคือ กลุ่มบุคลากรที่อายุมากมีจำนวนมากกว่า กลุ่มบุคลากรที่อายุน้อย ลักษณะดังกล่าว มีโอกาส เกิดปัญหาที่กลุ่มบุคลากรอายุน้อยไม่สามารถ ทดแทนบุคลากรที่อายุมากได้เมื่อเวลาผ่านไป

3 Max 62 Min 22 Avg. 45.25 Sd. 10.37 critical

4 Max 62 Min 22 Avg. 45.25 Sd. 10.37 critical

5


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google