งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

2 ภาพรวมโดยทั่วไป บุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 40 คน บุคลากรสาย วิชาการจำนวน 3 คนบุคลากรสายสนับสนุน 37 คน บุคลากรที่อายุมากที่สุด 70 ปีและน้อยที่สุด 24 ปี บุคลากรมีอายุเฉลี่ย 41.55 ปี (Average) บุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างอายุ 43 ปี (Mode) มัธยฐาน 42.5 ปี (Median) การกระจายอายุเป็นการแจกแจงแบบโค้งเบ้ซ้าย กล่าวคือ กลุ่มบุคลากรที่อายุมากมีจำนวนมากกว่า กลุ่มบุคลากรที่อายุน้อย ลักษณะดังกล่าว มีโอกาส เกิดปัญหาที่กลุ่มบุคลากรอายุน้อยไม่สามารถ ทดแทนบุคลากรที่อายุมากได้เมื่อเวลาผ่านไป

3 Max 70 Min 24 Avg. 41.55 Sd. 9.18 critic al

4 Max 70 Min 30 Avg. 56.67 Sd. 18.86 critic al

5 การกระจายอายุของบุคลากรสายวิชาการ จำแนก ตามตำแหน่งทางวิชาการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา

6 critic al

7


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google