งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทางบริษัท ฯ ได้เชิญผู้รับเหมาใน กลุ่ม บมจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทางบริษัท ฯ ได้เชิญผู้รับเหมาใน กลุ่ม บมจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทางบริษัท ฯ ได้เชิญผู้รับเหมาใน กลุ่ม บมจ
ทางบริษัท ฯ ได้เชิญผู้รับเหมาใน กลุ่ม บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำนวน 24 ราย และ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีผู้ เข้าร่วมฟังบรรยาย ณ ภัตตาคาร แวร์ซาย พระนั่งเกล้า วันที่ 6/2/56 เวลา น รายละเอียดการขึ้นทะเบียน แรงงานต่างด้าวที่ถูกต้อง 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา) เข้าระบบ MOU

2 เข้าร่วมฟังบรรยาย

3 บรรยากาศ ผู้เข้าร่วมฟังคำบรรยาย
บรรยากาศ ผู้เข้าร่วมฟังคำบรรยาย

4 บรรยากาศ ผู้เข้าร่วมฟังคำบรรยาย
บรรยากาศ ผู้เข้าร่วมฟังคำบรรยาย

5 โดยมี นายหน้าที่รับทำ MOU 2 แห่ง มาให้ข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณา 1

6 ในส่วนของ บจ. ซิตี้โฮม เอ็นจิเนียริ่ง และบจ
ในส่วนของ บจ.ซิตี้โฮม เอ็นจิเนียริ่ง และบจ.ในเครือ ได้แจ้งขึ้นทะเบียนต่างด้าวดังนี้ - สัญชาติ พม่า จำนวน คน - สัญชาติ ลาว จำนวน คน - สัญชาติ กัมพูชา จำนวน 189 คน รวมทั้งสิ้น 264 คน ระยะเวลาในการทำเอกสารทั้งสิ้น ประมาณ 2-3 เดือน

7 รวมค่าใช้จ่ายในการทำ MOU ค่อนข้างสูง บริษัท ฯ
จำได้ที่จะต้องขอความอนุเคราะห์ จาก บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีรายละเอียดดังนี้ หนังสือขอความอนุเคราะห์ หนังสือตอบรับ จาก บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พร้อมรายละเอียด อื่นๆ บริษัทที่ขอความอนุเคราะห์ (ดูรายละเอียด)

8 หน้าที่ของบริษัทนายหน้า
ขั้นตอนที่ 1 สัมภาษณ์ประวัติคนงานตามไซด์งาน พร้อมถ่ายรูป ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท ขั้นตอนที่ 2 พาคนงานไปที่ทำศูนย์ ONE STOP SERVICE หรือ ด่าน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) ค่าใช้จ่าย ส่วนที่เหลือ เอกสารที่ได้ 1. เล่ม Passport 1 เล่ม / (พม่า 6 ปี , กัมพูชา 2 ปี , ลาวเล่มชั่วคราว 1 ปี และย้ายเป็นเล่มถาวร 5 ปี) 2. ลงวีซ่า 2 ปี 3. ตรวจสุขภาพ 4. ใบอนุญาตทำงาน 1 ปี

9 1. เล่ม Passport 1 เล่ม

10 2. ลงวีซ่า 2 ปี

11 3. ตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย์)

12 4. ใบอนุญาตทำงาน 1 ปี

13 หน้าที่ของนายจ้าง รวบรวมคนงาน เตรียมเอกสารนายจ้างให้บริษัทนายหน้า
ชำระเงินค่าดำเนินงาน ต่อใบอนุญาตทำงานทุกปี ปีละ 1,900 บาท และตรวจสุขภาพ 600 บาท ( เอกสารในขอต่อใบอนุญาต) รายงานตัวทุก 90 วัน (เอกสารยื่นรายงานตัว) เพิ่มท้องที่ทำงาน 1,000 บาท ( เอกสารในเพิ่มท้องที่)

14 รายงานตัวทุก 90 วัน

15 เพิ่มท้องที่ทำงาน


ดาวน์โหลด ppt ทางบริษัท ฯ ได้เชิญผู้รับเหมาใน กลุ่ม บมจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google