งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อายุ วัน เดือน ปีเกิด ประวัติ การศึกษา ชื่อบิดา - มารดา สิ่งที่ชอบ และไม่ ชอบ ความใฝ่ฝัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อายุ วัน เดือน ปีเกิด ประวัติ การศึกษา ชื่อบิดา - มารดา สิ่งที่ชอบ และไม่ ชอบ ความใฝ่ฝัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อายุ วัน เดือน ปีเกิด ประวัติ การศึกษา ชื่อบิดา - มารดา สิ่งที่ชอบ และไม่ ชอบ ความใฝ่ฝัน

3 กลับไปยังหน้า หลัก

4 กลับไปยังหน้า หลัก

5 กลับไปยังหน้า หลัก

6  ระดับ อนุบาล โรงเรียนอนุบาล ละอองทิพย์  ระดับประถมศึกษา โรงเรียน ละอองทิพย์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนจักรคำคณาทร กลับไปยังหน้า หลัก

7  ชื่อบิดา  นายศักดา แหล่งอุโมงค์  ชื่อมารดา  นางนงลักษณ์ สุกันทา กลับไปยังหน้า หลัก

8  สิ่งที่ชอบ วิชา คณิตศาสตร์  สิ่งที่ไม่ชอบ วิชาศิลปะ กลับไปยังหน้า หลัก

9  ความใฝ่ฝัน อยาก เป็นครู  คติประจำใจ ทำ วันนี้ให้ดีที่สุด  ความใฝ่ฝัน อยาก เป็นครู  คติประจำใจ ทำ วันนี้ให้ดีที่สุด กลับไปยังหน้า หลัก

10


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อายุ วัน เดือน ปีเกิด ประวัติ การศึกษา ชื่อบิดา - มารดา สิ่งที่ชอบ และไม่ ชอบ ความใฝ่ฝัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google