งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง โรงเรียนบ้านท่ามะปริง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง โรงเรียนบ้านท่ามะปริง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง โรงเรียนบ้านท่ามะปริง

2 สารบัญ หน้าแรก ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ประวัติโรงเรียน
วิชาที่ทำการเรียนการสอน จำนวนนักเรียนและคุณครู จัดทำโดย ออกจากโปรแกรม

3 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
ประวัติโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่ามะปริง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร 86190

4 จำนวนคุณครู จำนวนนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล – ป.6 12 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษา 5 คน จำนวนนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล – ป.6 200 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษา 60 คน

5 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
ห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล – ม.3 จำนวน 11 ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง ห้องธุรการ จำนวน 1 ห้อง ห้องผู้อำนวยการ จำนวน 1 ห้อง ห้องพยาบาล จำนวน 1 ห้อง

6 รายวิชาที่ทำการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ศิลปะ

7 เด็กหญิงอาภรณ์ หมื่นละม้าย เลขที่ 31 ชั้น ป.5
จัดทำโดย เด็กหญิงอาภรณ์ หมื่นละม้าย เลขที่ 31 ชั้น ป.5

8 คุณต้องการออกจากโปรแกรมใช่หรือไม่
ไม่ใช่


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง โรงเรียนบ้านท่ามะปริง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google