งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติส่วนตัว ชื่อ สกุล : ด. ญ ศิวาพร พรหมจรรย์ วัน เดือนปี : เกิด 8 กรกฎาคม 2543 ที่อยู่ : 8/3 ม.8 ต. ทุ่งตำเสา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เบอร์โทร : 0807501197.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติส่วนตัว ชื่อ สกุล : ด. ญ ศิวาพร พรหมจรรย์ วัน เดือนปี : เกิด 8 กรกฎาคม 2543 ที่อยู่ : 8/3 ม.8 ต. ทุ่งตำเสา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เบอร์โทร : 0807501197."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อ สกุล : ด. ญ ศิวาพร พรหมจรรย์ วัน เดือนปี : เกิด 8 กรกฎาคม 2543 ที่อยู่ : 8/3 ม.8 ต. ทุ่งตำเสา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เบอร์โทร : 0807501197 อีเมลล์ - FB: นู๋ กิ้งกี้ โสดซิแนว Line: 0807501197

3 ประวัติการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ชื่อโรงเรียน พลวิทยา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ชื่อโรงเรียน พลวิทยา ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชื่อโรงเรียน หาดใหญรัฐประชาสรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ คติประจำใจ : ทำวันนี่ให้ดีที่สุด งานอดิเรก : ฟังเพลง เล่นเฟส ถ่ายรูป ความสามารถพิเศษ - ด้านดนตรี ร้องเพลง - ด้านกีฬา : วิ่ง - ด้านคอมพิวเตอร์ : เล่นเฟส


ดาวน์โหลด ppt ประวัติส่วนตัว ชื่อ สกุล : ด. ญ ศิวาพร พรหมจรรย์ วัน เดือนปี : เกิด 8 กรกฎาคม 2543 ที่อยู่ : 8/3 ม.8 ต. ทุ่งตำเสา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เบอร์โทร : 0807501197.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google