งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการแปลที่บกพร่อง. 1. กระบวนการอ่านและ ทำความเข้าใจตัวบทไม่สมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการแปลที่บกพร่อง. 1. กระบวนการอ่านและ ทำความเข้าใจตัวบทไม่สมบูรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการแปลที่บกพร่อง

2 1. กระบวนการอ่านและ ทำความเข้าใจตัวบทไม่สมบูรณ์

3 1.1 กระบวนการอ่านและทำความเข้าใจ ตัวบทไม่สมบูรณ์  Doctors in France are urgently reviewing their procedures in the wake of a case in which a man who had been declared dead woke up on the operating table, just as surgeons were preparing to remove his organs for transplant.

4 1.1 กระบวนการอ่านและทำความเข้าใจ ตัวบทไม่สมบูรณ์  ทีมแพทย์ในฝรั่งเศสกำลังตรวจสอบดู ร่องรอยของคดีที่ถูกเปิดเผยว่าผู้ชายคน หนึ่งตายอยู่บนเตียงผ่าตัด ในขณะที่ ศัลยแพทย์กำลังผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ ให้แก่เขา แพทย์ฝรั่งเศสต้องทบทวนกระบวนการ ทำงานของตนอย่างรีบด่วน กรณีที่คนไข้ ชาย ซึ่งแพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิต แล้ว ได้ฟื้นขึ้นมาบนเตียงผ่าตัดในขณะที่ ศัลยแพทย์กำลังเตรียมการผ่าเอาอวัยวะ ของเขาออก เพื่อนำไปปลูกถ่าย

5 1.1 กระบวนการอ่านและทำความเข้าใจ ตัวบทไม่สมบูรณ์  It’s just dang stupid!  มันเป็นเพราะแดงโง่ ! ( dang = damn แต่พูดให้เพี้ยนไป เล็กน้อยเพื่อลดความน่าเกลียดหรือ หยาบคายลง ) โง่ฉิบหาย !

6 1.1 กระบวนการอ่านและทำความเข้าใจ ตัวบทไม่สมบูรณ์  A: I’ve just got a bottle of whisky for my father-in-law. B: That’s a good bargain.  A: ผมเพิ่งได้เหล้าขวดหนึ่งมาให้พ่อตาผม B: เป็นการต่อรองที่ดี A: สำหรับพ่อตา ผมได้เหล้ามาล่ะ ( กำกวมตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน ) B: เป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีนะ

7 1.1 กระบวนการอ่านและทำความเข้าใจ ตัวบทไม่สมบูรณ์  Why should you ask? Is the Pope a Catholic?  ถามทำไม รู้ไหมว่าองค์พระสันตปาปา เป็นคาธอลิกหรือเปล่า ( สำนวน Is the Pope a Catholic? แปลว่าคำถามโง่ ๆ เพราะคำตอบเป็นสิ่ง ที่ทุกคนในโลกทราบดีอยู่แล้ว เหมือน ถามว่า วัวกินหญ้าใช่ไหม )

8 1.1 กระบวนการอ่านและทำความเข้าใจ ตัวบทไม่สมบูรณ์ ถามทำไม ถามโง่ ๆ / ถามได้ไง / ถามหาอะไร / ไปถามแม่แกโน่น มาถามข้าทำไม

9 1.1 กระบวนการอ่านและทำความเข้าใจ ตัวบทไม่สมบูรณ์ A:More coffee? B:No, I’m fine, thanks.  A: กาแฟอีกหน่อยไหม ? B: ไม่ล่ะ ผมสบายดี ขอบคุณ A: กาแฟอีกหน่อยไหม ? B: พอแล้วครับ ขอบคุณ

10 2. กระบวนการถ่ายทอดบกพร่อง

11 ห้องน้ำผู้หญิง โปรดถอดรองเท้าก่อนเข้า The female sex toilet Please remove your shoes before being entered. ห้องน้ำเล่นเสียวสำหรับผู้หญิง โปรดถอดรองเท้าออกก่อนร่วมเพศ

12 2. กระบวนการถ่ายทอดบกพร่อง  ฉันขับรถไปตามถนน ผ่านวัดพุทธาราม เห็นเขาทำพิธีอะไรกันอยู่ไม่รู้ I drove along the road, past Buddharam temple, and saw people performing some ritual.

13 การถ่ายทอดบกพร่องด้านต่าง ๆ  I drive along the road, past Buddharam temple and see people performing some ritual. tense

14 การถ่ายทอดบกพร่องด้านต่าง ๆ  I drove along the road, past Buddharam temple and saw people performed some ritual. structure

15 การถ่ายทอดบกพร่องด้านต่าง ๆ  I drove along the road passed Buddharam temple saw people perform some ritual. run-on sentence

16 การถ่ายทอดบกพร่องด้านต่าง ๆ  Driving along the road that passed Buddharam temple where people performed some ritual. fragment

17 การถ่ายทอดบกพร่องด้านต่าง ๆ  … perfrom… spelling  …Buddhalam… transliteration  …along a road… the ritual article

18 การถ่ายทอดบกพร่องด้านต่าง ๆ  Driving along the road, people performed some ritual. (dangling) subject  … I saw people perform some ritual unknowingly. modifier

19 การถ่ายทอดบกพร่องด้านต่าง ๆ  The car was driven… and people were seen to perform… voice

20 การถ่ายทอดบกพร่องด้านต่าง ๆ  I drove following the road… some formality. sense of word  … saw people performance… part of speech

21 การถ่ายทอดบกพร่องด้านต่าง ๆ  I drove a car along the road, past Wat Buddharam temple and saw with my eyes people performing some unknown ritual which I did not know. over expression

22 การถ่ายทอดบกพร่องด้านต่าง ๆ  I drove a car according to the road, passing Wat Buddharam, seeing him do what ritual together not know. technique

23 การถ่ายทอดบกพร่องด้านต่าง ๆ  I joyfully drove along the road, past the elegant Buddharam temple and suddenly saw people performing some unusual ritual. over translation

24 การถ่ายทอดบกพร่องด้านต่าง ๆ  I drove along the road, past Buddharam temple and saw a lot of people. under translation

25 การถ่ายทอดบกพร่องด้านต่าง ๆ  I drove along the road, past Buddharam church and saw people performing the Mass. culture

26 การถ่ายทอดบกพร่องด้านต่าง ๆ  I not only drove along the road, past Buddharam temple and saw people perform. ความไม่สมประกอบ

27 การถ่ายทอดบกพร่องด้านต่าง ๆ  I drove along the road, past Buddharam temple but I did not know that people perform a ritual. ความหมายตรงกันข้าม

28 การถ่ายทอดบกพร่องด้านต่าง ๆ  I drove along the road. I passed Buddharam temple. People performed ritual. I did not know. ขาดความเชื่อมโยง

29 การถ่ายทอดบกพร่องด้านต่าง ๆ  … saw people do some ritual. collocation

30 การถ่ายทอดบกพร่องด้านต่าง ๆ  I drove along the road, past Buddharam temple and saw what ritual was performed or not. ambiguity

31 การถ่ายทอดบกพร่องด้านต่าง ๆ  I directed the vehicle along the thoroughfare, past the sanctuary yonder and beheld those mortals conducting some solemnity. register


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการแปลที่บกพร่อง. 1. กระบวนการอ่านและ ทำความเข้าใจตัวบทไม่สมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google