งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แปลเพลง I’m not the only one (ฉันไม่ใช่คนเดียวของเธอ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แปลเพลง I’m not the only one (ฉันไม่ใช่คนเดียวของเธอ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แปลเพลง I’m not the only one (ฉันไม่ใช่คนเดียวของเธอ)
เธอและฉัน เราให้สัญญากัน ไม่ว่าจะดีหรือร้าย ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอจะทำให้ผิดหวัง แต่สิ่งที่พิสูจน์มันก็อยู่ในความเจ็บปวดนี้ หลายเดือนก่อนที่เราจบกัน ฉันมีความสงสัยอยู่ในใจ ปฏิเสธทุกๆหยดน้ำตา ฉันหวังว่ามันจะจบลงเสียที แต่ฉันรู้ว่าฉันยังต้องการความรักจากเธออยู่

2 เธอบอกว่าฉันมันบ้า เพราะเธอไม่คิดว่าฉันรู้ถึงสิ่งที่เธอทำลงไป แต่เมื่อเธอเรียกฉันว่า ที่รัก ฉันก็รู้ว่าฉันไม่ใช่คนเดียวที่เธอเรียกอย่างนั้น เธอทำตัวไม่ว่างเลย แต่ตอนนี้ฉันรู้เหตุผลแล้ว ฉันครองหัวใจเธอไม่ได้อีกต่อไป แต่พระเจ้ายังรู้ว่าเธอเอาหัวใจฉันไปแล้ว ฉันรักเธอมาหลายปีดีดัก แต่แค่ฉันคนเดียวมันคงไม่พอสำหรับเธอ เธอทำให้ฉันรู้ซึ้งถึงความหวาดกลัวที่สุด ด้วยการโกหกและทำลายเราสอง

3 Say that again

4 รับ sheet หน้า 95… อ่านประโยคต่าง ๆ ต่อไปนี้ถ้าตรงกับภาพ ใดให้ทำเครื่องหมาย / ไว้ที่ภาพนั้น (อาจ มีหลายที่) ... อ่านตามเลขที่

5 She can play ski. He usually gets home at a quarter past eight. Dad can cook well. Who do you usually have lunch with? I can play piano a little. Oh, hurry up, it’s twenty past four. He likes to play guitar very much. He can ride a bicycle. I go to watch movie once a week.

6 It’s five to ten. He goes to visit friends. I like to watch TV at home. It’s four fifty. He gets home in the morning. I read a book everyday. Can you drive a car? He can speak “หนี ห่าว” It’s a half past ten.

7 They are dancing. Can you paint? It’s ten five. I can swim very well. He goes to office on time. Do you like to play tennis? Can he ride a horse? It’s time to have lunch. It’s twenty to four.

8 I like to listen to radio.
He can sing a song. I likes to go to the park on weekend. It’s a quarter to eight. He can speak French a little. He goes to drink beer before get home. I can ride a motorcycle. It’s five ten. I leaves home in the morning.

9 งาน 5... ให้นักเรียนเลือก 2 ภาพเพื่อแต่งประโยค ภาษาอังกฤษรวมเป็นเรื่องเดียวกัน อย่าง น้อย 18 ประโยค ตามภาพที่เลือกตาม จินตนาการของตนเอง พร้อมเขียนเรื่อง เป็นภาษาไทยลงด้านหลัง sheet งานพิเศษ 5… แปลชื่อผัก (VEGETABLES) เป็นไทย จบบทที่ 1...นัดหมาย

10 คาบหน้าสอบเก็บคะแนน K 10 คะแนน (นัด หมายห้องและคาบที่ใช้สอบ)
ให้นักเรียนรวบรวมงานของบทที่ 1 ส่ง โดยใช้ แบบปกต่อไปนี้เพื่อรวบรวมงานส่ง

11 WORKSHEETS UNIT 1 Submitted by Name. Number. Class. Present Mr
WORKSHEETS UNIT 1 Submitted by Name Number Class Present Mr. Supachat Imkasem E32204 English for Communication Semester 2 / 2557 Sa-nguanying School Suphanburi


ดาวน์โหลด ppt แปลเพลง I’m not the only one (ฉันไม่ใช่คนเดียวของเธอ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google