งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

  รับ sheet หน้า 46 และ 100 ( เอกสารสี )  ใส่หมายเลข 1-12 จากบุคคลทางซ้ายไปขวา บนเวที ทั้ง 2 หน้า โดยเริ่มจากหน้า 46  งานที่ 8… แต่งประโยคเพื่ออธิบายลักษณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "  รับ sheet หน้า 46 และ 100 ( เอกสารสี )  ใส่หมายเลข 1-12 จากบุคคลทางซ้ายไปขวา บนเวที ทั้ง 2 หน้า โดยเริ่มจากหน้า 46  งานที่ 8… แต่งประโยคเพื่ออธิบายลักษณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2   รับ sheet หน้า 46 และ 100 ( เอกสารสี )  ใส่หมายเลข 1-12 จากบุคคลทางซ้ายไปขวา บนเวที ทั้ง 2 หน้า โดยเริ่มจากหน้า 46  งานที่ 8… แต่งประโยคเพื่ออธิบายลักษณะ ของชุดที่บุคคลสวมใส่ 12 คน โดยไม่ต้อง อธิบายรูปร่างลักษณะ ( ใช้ sheet describing people ประกอบ )..... ทำลงบนที่ว่างในกระดาษ เช่น  1. The first man is wearing white T-shirt, long blue trousers and black shoes. ( ข้อมูล 3 อย่าง )  งานพิเศษ 8… แปลคำเชื่อมใน sheet เป็นไทย

3

4  จบบทที่ 4 นัดหมาย  คาบหน้าสอบเก็บคะแนน K 10 คะแนน ( นัด หมายห้องและคาบที่ใช้สอบ )  ให้นักเรียนรวบรวมงานของบทที่ 4 ส่ง โดยส่ง ได้จนถึง วันที่ 24 ก. พ. 58 เป็นวัน สุดท้าย หลังจากวันที่ 24 ก. พ. 58 ไม่ รับส่งงานทุกชิ้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ ตาม และใช้แบบปกต่อไปนี้เพื่อรวบรวมงาน ส่ง

5 WORKSHEETS UNIT 4 Submitted by Name.................................................Number...................... Class............................................... Present Mr. Supachat Imkasem E32204 English for Communication Semester 2 / 2557 Sa-nguanying School Suphanburi


ดาวน์โหลด ppt   รับ sheet หน้า 46 และ 100 ( เอกสารสี )  ใส่หมายเลข 1-12 จากบุคคลทางซ้ายไปขวา บนเวที ทั้ง 2 หน้า โดยเริ่มจากหน้า 46  งานที่ 8… แต่งประโยคเพื่ออธิบายลักษณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google