งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวนการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวนการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (Solving Linear Equation with One Unknow)

2 ทบทวนการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
การแก้สมการ (Solving Equation) การแก้สมการ คือ การหาคำตอบของสมการหรือหาค่าตัวที่ไม่ทราบค่าหรือตัวแปรในสมการนั้นๆ และค่าของตัวแปรที่สอดคล้องกับสมการ เรียกว่า “คำตอบของสมการ” หรือบางครั้งเรียกว่า “รากของสมการ” นั่นเอง

3 ทบทวนการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
การแก้สมการ อาจใช้วิธีลองแทนค่าตัวแปร เพื่อตรวจสอบดูว่าค่านั้นทำให้สมการเป็นจริงหรือไม่ดังกล่าวไปแล้ว แต่มีวิธีที่ง่ายและสะดวกกว่า คือ การใช้สมบัติของการเท่ากัน ได้แก่ สมบัติสมมาตร สมบัติถ่ายทอด สมบัติการบวก สมบัติการคูณ และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าช่วยในการหาค่าตัวแปร

4 ทบทวนการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สมบัติของการเท่ากัน ให้ a, b, c แทนจำนวนใดๆ 1. สมบัติสมมาตร ถ้า a = b แล้ว b = c 2. สมบัติการถ่ายทอด ถ้า a = b และ b = c แล้ว a = c 3. สมบัติการบวก ถ้า a = b แล้ว a+c = b+c 4. สมบัติการคูณ ถ้า ถ้า a = b แล้ว ac = bc


ดาวน์โหลด ppt ทบทวนการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google