งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษาจา วา (Introduction to JAVA Programming)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษาจา วา (Introduction to JAVA Programming)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษาจา วา (Introduction to JAVA Programming)

2 2  คลาสชื่อ javaApplication1 ชื่อไฟล์จึงต้อง เป็น javaApplication1.java  เมื่อโปรแกรมเริ่มทำงาน JRE จะค้นหาเมธอด main() เพื่อประมวลผลตามชุดคำสั่งที่เขียน ไว้ภายในเครื่องหมายวงเล็บ { }  เมธอด main() จะต้องมีคีย์เวิร์ด public, static, void และ พารามิเตอร์ที่เป็นอาร์เรย์ของข้อมูลประเภท ข้อความ (String)  ทุกคำสั่งต้องจบด้วยเครื่องหมาย ; เสมอ

3 3

4  คอมเมนต์บรรทัดเดียวใช้เครื่องหมาย //  คอมเมนต์ที่เป็นย่อหน้า ใช้ เครื่องหมาย /* */ 4


ดาวน์โหลด ppt เริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษาจา วา (Introduction to JAVA Programming)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google