งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Phylum Nematoda สมมาตรแบบ Bilateral symmetry

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Phylum Nematoda สมมาตรแบบ Bilateral symmetry"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Phylum Nematoda สมมาตรแบบ Bilateral symmetry
มีเนื้อเยื่อ 3 ชั้น (ectoderm, mesoderm, endoderm) มีช่องว่างในลำตัวแบบ Pseudocoelom ลำตัวรูปทรงกระบอก แหลมหัวแหลมท้าย ร่างกายปกคลุมด้วย cuticle ชั้นกล้ามเนื้อเป็นกล้ามเนื้อตามยาว (longitudinal muscle) ระบบย่อยอาหารสมบูรณ์ มีปากและทวารหนัก

2 ระบบขับถ่าย มี intracellular tube 2 ท่อ
ไม่มีอวัยวะหายใจและระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบประสาทประกอบด้วย nerve ring และ nerve cord มีเพศแยก (dioecious) ตัวผู้เล็กกว่าตัวเมีย การผสมพันธุ์เป็น internal fertilization

3 Phylum Nematoda Class Aphasmidea พยาธิแส้ม้า (Trichuris sp.)
พยาธิแคปปิลลาเรีย (Capillaria sp.) พยาธิทริคินา (Trichinella sp.)

4 Class Phasmidea พยาธิตัวกลมน้ำจืด (Rhabditis sp.)
พยาธิไส้เดือนฝอยในปมรากพืช (Meloidogyne sp.) พยาธิปากขอ (Hookworm) พยาธิไส้เดือน (Ascaris sp.) พยาธิเข็มหมุด (Enterobius) พยาธิไส้เดือนสุนัข (Toxocara sp.)

5 Class Phasmidea พยาธิในลูกตา (Loa loa)
พยาธิตัวกลมในเลือด (Wuchereria sp.) พยาธิตัวกลมปลาทะเล (Anisakis sp.) พยาธิปอดหนู (Angiostrongylus sp.) พยาธิตัวจื๊ด (Gnathostoma sp.)

6 Phylum Nematoda Class Aphasmida Order Trichiuroidea Class Phasmida
Trichinella Trichuris Class Phasmida Order Rhabditoidea Rhabditis

7 Order Oxyuroidea Order Ascaroidea Order Strongyloidea
Enterobius Order Ascaroidea Ascaris Order Strongyloidea Ancylostoma Necator Order Filarioidea Wuchereria Loa loa

8 Order Trichiuroidea เป็น endoparasite ด้านหน้าเรียวยาว
ปากไม่มีริมฝีปาก คอหอยมีลักษณะเป็น stichosome ตัวผู้ไม่มีอวัยวะสำหรับผสมพันธุ์ ตัวเมียมีรังไข่เพียงอันเดียว

9 Order Rhabditoidea Cuticle เรียบเป็นรูปวงกลม มี papillae อยู่บริเวณหัว
ตอนท้ายคอหอยพองเป็นกระเปาะ ไม่มี caudal gland

10 Order Oxyuroidea ตอนท้ายพองเป็นกระเปาะ ตัวเมียหางแหลมยาว
ตัวผู้มี spicule 1 หรือ 2 อัน

11 Order Ascaroidea มีริมฝีปาก 3 อัน คอหอยตอนท้ายไม่เป็นกระเปาะ
ตัวเมียหางตรงและทู่ ตัวผู้มี spicule 2 อัน ขนาดเท่ากัน

12 Order Strongyroidea ปากไม่มีริมฝีปาก คอหอยตอนท้ายไม่เป็นกระเปาะ
ตัวเมียมี ovejectors ตัวผู้มี coupulatory bursa

13 Order Filariodea เป็น endoparasite ในระบบหมุนเวียนโลหิต ฯ
ปากไม่มีริมฝีปาก คอหอยไม่เป็นกระเปาะ ตัวเมียมี vulva อยู่ด้านหน้า ตัวผู้มี spicule 2 ไม่เหมือนและไม่เท่ากัน ตัวอ่อน(microfilariae) พบในกระแสเลือด

14 อวัยวะรับความรู้สึกที่สำคัญ
- papilla หรือ bristle พบบริเวณรอบปาก ทำหน้าที่รับสัมผัส - amphid พบบริเวณด้านข้างของส่วนหัว - phasmid พบ 2 ข้างของส่วนหาง

15 ลักษณะแตกต่าง

16

17


ดาวน์โหลด ppt Phylum Nematoda สมมาตรแบบ Bilateral symmetry

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google