งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Order Blattodea.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Order Blattodea."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Order Blattodea

2 Blaberidae เป็นกลุ่ม scavenger พบอาศัยอยู่นอกบ้านมากกว่าในบ้าน
รศ. โกศล เจริญสม เป็นกลุ่ม scavenger พบอาศัยอยู่นอกบ้านมากกว่าในบ้าน

3 Blattellidae รศ. โกศล เจริญสม
อาศัยอยู่ ได้ทั้งในบ้านและตามธรรมชาติ ย่อยทำลายท่อนไม้ เป็น scavenger

4 Blattidae อาศัยได้ทั้งในบ้านและนอกบ้าน เป็น scavenger รศ. โกศล เจริญสม
Frederic, 1987 รศ. โกศล เจริญสม อาศัยได้ทั้งในบ้านและนอกบ้าน เป็น scavenger

5 Cryptocercidae Frederic, 1987 อาศัยอยู่บริเวณไม้ผุ เป็น scavenger

6 Polyphagidae เป็นแมลงที่หากินกลางคืน
Frederic, 1987 เป็นแมลงที่หากินกลางคืน อาศัยใต้เปลือกไม้ , เศษซากใบไม้ในรังของสัตว์เล็กๆ ,ใต้ดิน

7 Panesthidae Epilampridae Homoeogamidae
อาศัยตามพื้นป่า เป็นกลุ่ม omnivore บางชนิดเป็น scavenger Epilampridae Homoeogamidae


ดาวน์โหลด ppt Order Blattodea.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google