งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Events can happen in the

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Events can happen in the"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Events can happen in the
Verb Tenses Verb tenses tell us when things happen. Events can happen in the Past Present Future

2 The Past This is when an event has already happened. I walked across to buy some sweets from the shop. I shouted to my brother in the playground. I ran down the lane with the dog.

3 The Present This is when an event is actually happening. I am walking across to buy some sweets from the shop. I am shouting to my brother in the playground. I am running down the lane with the dog.

4 The Future This is when an event has not taken place yet. I will walk across to buy some sweets from the shop. I will shout to my brother in the playground. I will run down the lane with the dog.

5 Look at each of these sentences and decide what tense it has been written in.
Past We went for a walk. Future George will rush into school today. Past City beat United 6-0 last week.

6 Future Present Future Lucy will be driving me to school today.
I am smelling my supper cooking in the kitchen. Present Shelley will be coming for lunch on Sunday. Future

7 Can you make the following sentences into the past, the present and the future tense?
I like going to Manchester with my Mum. I like going to Manchester with my Mum. PRESENT I liked going to Manchester with my Mum. PAST I will like going to Manchester with my Mum. FUTURE

8 I will laugh at the clown in the circus.
I am laughing at the clown in the circus. PRESENT I laughed at the clown in the circus. PAST I will laugh at the clown in the circus. FUTURE I swam in the pool on Wednesday. I am swimming in the pool on Wednesday. PRESENT I swam in the pool on Wednesday. PAST I will swim in the pool on Wednesday. FUTURE

9 Remember! Whenever you are writing you should try to stay in the same tense all the way through.

10 เรื่อง Present simple

11 จุดประสงค์ นักเรียนเข้าใจการใช้ present simple

12 คำแนะนำการใช้บทเรียน
นักเรียนศึกษาแบบเรียนสำเร็จรูปแต่ละหน้าแล้วให้ทำแบบฝึก ทบทวนของแต่ละหน้าด้วยตนเอง เพื่อความเข้าใจของนักเรียน นักเรียนสามารถคลิกดูคำตอบที่ถูกต้องในหน้าต่อไป ตรวจสอบ คำตอบแล้วจึงศึกษาหัวข้อต่อไป ถ้านักเรียนตอบผิด ควรกลับไปศึกษาข้อมูลในหน้านั้นอีกครั้งเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น แล้วลองทำแบบทดสอบใหม่อีกครั้ง การทำแบบทดสอบหลังเรียน ถ้านักเรียนทำคะแนนไม่ถึง 50 % ควรกลับไปทบทวนบทเรียนสำเร็จรูปอีกครั้ง

13 present simple เราใช้ tense นี้ เล่าเหตุการณ์
ปัจจุบันเป็นจริงตามธรรมชาติ และกระทำเป็นประจำ เป็นนิสัยค่ะ

14 โครงสร้างประโยค Subject + verb 1 ต้องเติม s หรือ es ที่คำกริยาแท้
เมื่อประธานของประโยคเป็น คำเอกพจน์บุรุษที่ 3

15 She works in the library.

16 He wears a red T-shirt and blue trousers.

17 She is a Thai teacher of about fifty years old.

18 อ่านตัวอย่างแล้วงงไหมคะ
ถ้าต้องการถาม เราต้องใช้ กริยาช่วย do มาช่วยถาม นะคะ และอย่าลืมเติม es ด้วย ถ้าประธานเป็นคำเอกพจน์ เราใช้ do ทำเป็นประโยคปฏิเสธด้วยค่ะ

19 Do you like to drink coca cola ?
Yes, I like drinking coca cola . I don’t like to drink water.

20 ว้าว! ไม่ยากนะ แต่เราจะสังเกตอย่างไรว่าเป็น tense นี้
โธ่! ลองคลิกดูหน้าต่อไปซิ ว้าว! ไม่ยากนะ แต่เราจะสังเกตอย่างไรว่าเป็น tense นี้

21 คำบอกเวลาใน present simpleเช่น everyday , today, on Sundays เป็นต้น และคำบอกความถี่ เช่น always, sometimes, often , neverเป็นต้น

22 They always go to the beach on holidays.

23 He usually watches T.V. after school.

24 He never knows what to do.

25 O.K. เข้าใจแล้ว อยากทำแบบฝึกหัดแล้วครับ

26 Simple Present Tense Quiz 1. Do you………chocolate milk. 2. He…
Simple Present Tense Quiz 1.Do you………chocolate milk? He…...not want to come to the movies. 3.We……. too late to catch the bus? 4. It ……….. a beautiful day today Sorry, Lisa……..not here at the moment.

27 Simple Present Tense Quiz. 6. ……. I correct. 7. Robert……
Simple Present Tense Quiz …….I correct ? Robert……..not go to my school My parents………. in a 2 bedroom apartment We………..European You……….so happy today!

28 คลิกดูเฉลยซิครับ

29 Simple Present Tense Quiz 1. Do you like chocolate milk. 2
Simple Present Tense Quiz 1.Do you like chocolate milk? He does not want to come to the movies. 3.We are too late to catch the bus? 4. It is a beautiful day today. 5. Sorry, Lisa does not here at the moment.

30 Simple Present Tense Quiz. 6. Am I correct. 7
Simple Present Tense Quiz Am I correct ? Robert does not go to my school My parents are in a 2 bedroom apartment We are European You are so happy today!

31 Bye -bye เก่งจังเลยครับ คงเข้าใจ present simple แล้ว
อย่าลืมค้นคว้าเพิ่มเติม นะครับ


ดาวน์โหลด ppt Events can happen in the

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google