งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค32213 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค32213 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค32213 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
การท่องกราฟ ค32213 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 การท่องกราฟ(graph traversal)
คือ การไปยังจุดทุกจุดในกราฟ โดยเริ่มจากจุดๆหนึ่ง ในกราฟ การท่องกราฟแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ การท่อง กราฟในแนวกว้าง (breadth-first search) และ การท่องกราฟในแนวลึก (depth-first search)

3 การท่องกราฟในแนวกว้าง
แนวคิดก็คือ พยายามท่องกราฟที่อยู่ใกล้กับจุดเริ่มต้น ก่อน แล้วค่อยๆท่องไปจุดที่ไกลขึ้นเรื่อยๆ ก็คือ หา จุดที่ห่างจากจุดเริ่มต้น 1,2,3,… ตามลำดับ วิธีการอย่างเป็นทางการคือ ต้องสร้างลิสต์ประชิดแล้ว ไล่ไปเรื่อยๆ เจอจุดไหนที่ยังไม่เคยไปก็แสดงออกมา

4 ตัวอย่างกราฟ E J B F H A C G D I

5 ตัวอย่างการท่องกราฟในแนวกว้างเริ่มที่ A
E J B F H A C G D I

6 ตัวอย่างการท่องกราฟในแนวกว้างเริ่มที่ C
E J B F H A C G D I

7 ท่องกราฟในแนวกว้างเริ่มที่ A โดยสร้างลิสต์
B C D B A E C A F G D A I E B J F C H G C H F I D J E

8 การท่องกราฟในแนวลึก แนวคิดก็คือ พยายามท่องกราฟไปให้ลึกที่สุด หากมี เส้นเชื่อมไปยังจุดต่อไปก็ให้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุด ปลายแล้วเลื่อนมาเส้นถัดไป วิธีที่เป็นทางการจะต้องสร้างเป็นสแตกจะยังไม่ กล่าวถึงในที่นี้

9 ตัวอย่างกราฟ E J B F H A C G D I

10 ตัวอย่างการท่องกราฟในแนวลึกเริ่มที่ A
E J B F H A C G D I

11 ตัวอย่างการท่องกราฟในแนวลึกเริ่มที่ C
E J B F H A C G D I


ดาวน์โหลด ppt ค32213 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google