งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรง
โดย นายวิทยา ใจหนัก

2 เนื้อหา บทนิยาม ส่วนของเส้นตรง คือส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายสองจุด A B
บทนิยาม ส่วนของเส้นตรง คือส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายสองจุด A B ส่วนของเส้นตรง AB เขียนแทนด้วย AB ความยาวของ AB เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ m(AB) หรือ AB

3 การสร้างเส้นให้เท่ากับเส้นที่กำหนดให้
การกำหนด AB ให้ดังรูป  A B การสร้าง XY ให้ยาวเท่ากับความยาวของ AB ทำได้ดังนี้  A B X Y Z 1.   ลาก XZ 2. ใช้ X เป็นจุดศูนย์กลางรัศมีความยาวเท่ากับ AB เขียนส่วนโค้งให้ตัด XZ ที่จุด Y จะได้ XY ยาวเท่ากับความยาวของ AB ตามต้องการ (ใช้วงเวียน)

4 ตัวอย่างโจทย์ กำหนด a แทนความยาวของส่วนของเส้นตรง ดังรูป a
วิธีสร้าง M a N a O P 1. ลาก MP 2. ใช้ M เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวเท่ากับ a เขียนส่วนโค้งตัด MP ที่จุด N 3. ใช้ N เป็นจุดศูนย์กลาง รัศมียาวเท่ากับ a เขียนส่วนโค้งตัด MP ที่จุด O จะได้ MO ยาวเท่ากับ 2a

5 ประโยชน์ของส่วนของเส้นตรง
ใช้แทนสัญลักษณ์ ใช้ในงานด้านวิศวกรรม ใช้ในงานด้านสถาปัตย์

6 อ้างอิง หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หนังสือคู่มือ


ดาวน์โหลด ppt การสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google