งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Operators ตัวดำเนินการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Operators ตัวดำเนินการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Operators ตัวดำเนินการ
SCC - Suthida Chaichomchuen

2 ความหมาย เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เชื่อมระหว่างตัวแปรหรือค่าคงที่ในนิพจน์ เพื่อดำเนินการระหว่างตัวแปรหรือค่าคงที่ในนิพจน์ ซึ่งมีหน้าที่เฉพาะแตกต่างกันตามสัญลักษณ์นั้น ๆ

3 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

4 ลำดับการทำงานของ ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์
ถ้าในนิพจน์หนึ่งตัวมีการกระทำที่มีความสำคัญเท่ากันให้คำนวณตัวดำเนินการจากซ้ายไปขวา

5 ตัวอย่าง การเขียนนิพจน์ทางคณิตศาสตร์
2 + 3 * 4 2 + 4 / (1 - 3) 6 * (8 / (2 - 3) + 2 ^ 5) (3 – 4 * 5) / 6 100 div 15 56 mod 5

6 ตัวดำเนินการทางการเปรียบเทียบ

7 ตัวอย่าง การใช้สัญลักษณ์การเปรียบเทียบ
x = y a < c + b * 5 b > d c >= a mod 3 y <= z / 10 z <> a - b

8 ตัวดำเนินการทางตรรกะ
T หมายถึง จริง (True) F หมายถึง เท็จ (False)

9 การเปรียบเทียบเชิงตรรกะ

10 ลำดับการทำงานของ ตัวดำเนินการทางตรรกะ
ลำดับการทำงานของ ตัวดำเนินการทางตรรกะ

11 ตัวอย่าง การเขียนการเปรียบเทียบเชิงตรรกะ
A = NOT (2<y) OR (3<x) X = (a<>b) OR (b=c) AND (c=5) Z = NOT (a<b) AND (b<c) OR NOT (a>c)

12 ตัวอย่าง ร้านมินิมาร์ทแห่งหนึ่งต้องการแจกคูปองลดราคาสินค้าให้ลูกค่ร้อยละ 10 บาท ซึ่งมีคูปองราคา 5 บาท และ 10 บาท จงเขียนผังงานสำหรับอ่านค่าจำนวนเงินที่ลูกค้าซื้อสินค้าทั้งหมด และคำนวณว่าจะต้องจ่ายคูปองราคาเท่าใด จำนวนเท่าใดให้กับลูกค้า


ดาวน์โหลด ppt Operators ตัวดำเนินการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google