งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำทฤษฎีกราฟมาใช้ในด้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำทฤษฎีกราฟมาใช้ในด้าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำทฤษฎีกราฟมาใช้ในด้าน
รูปภาพ Smooth of Image

2 จัดทำโดย นาย กฤษณพัฒน์ จิตจักร นาย นัฐพงศ์ ธรรมสาร

3 บทนำ

4 เมื่อนำภาพมาแบ่งแย่งย่อย สิ่งที่ จะเกิดขึ้นตามมาโดยปกติก็คือ Noise หรืออาจเรียกว่าเป็นส่วนเกินที่ทำให้ภาพของเราไม่คมชัด

5 นี่คือจุด

6 แล้วคำถามก็คือ เราจะกำจัด Noise เหล่านี้ไปได้ยังไง ?

7 the segmentation via graph theory (O.J. Morris,et al., 1986)
การนำทฤษฎี มาช่วยในการกำจัดปัญหาเหล่านี้ นอกจากนั้นแล้ว ก็จะทำให้เส้นขอบของภาพคม ชัดขึ้น

8 Smoothing Segmented Image Algorithm

9 สองจุดที่ที่ใกล้เคียงกัน จะถูกนำรวมกันและต่อกันเป็นพื้นที่ๆ หนึ่ง โดยค่าความเข้มสีของพื้นที่นี้ จะเท่ากับค่าเฉลี่ยของ ความเข้มสีของจุดทั้งหมด โดยพิจารณาความจากน้ำหนักของเส้นเชื่อม จุดแต่ละจุดจะมีเส้นเชื่อมกับจุดรอบข้างทั้ง 4 ทิศ กำหนดให้แต่ละ pixel เป็นจุดยอดของกราฟ แทนค่าความเข้มของสี เป็นค่าเฉพาะของแต่ละจุด น้ำหนักของเส้นเชื่อม มีค่าเท่ากับผลต่างของค่าเฉพาะของแต่ละจุด ในแนวตั้ง

10 ตัวอย่าง

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การนำทฤษฎีกราฟมาใช้ในด้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google